Luat Minh Khue

đề nghị thanh toán

đề nghị thanh toán - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đề nghị thanh toán

Mẫu phụ lục đề nghị thanh toán

Mẫu phụ lục đề nghị thanh toán
Hai bên mua và bán có thể thống nhất về mẫu giấy đề nghị thanh toán áp dụng cho trường hợp một hay bên vi phạm nghĩa vụ thanh toán tránh trường hợp các bên không thống nhất về hình thức yêu cầu khi vi phạm. Luật Minh Khuê giới thiệu để Quý khách hàng tham khảo: