Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "dịch vụ tư vấn du học"

dịch vụ tư vấn du học | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dịch vụ tư vấn du học.

Điều kiện, thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Điều kiện, thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định điều kiện hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đã bãi bỏ một số điều kiện đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học, mở ra nhiều cơ hội dễ dàng cho doanh nghiệp đang có nhu cầu kinh doanh loại hình dịch vụ này.