Luật sư tư vấn về chủ đề "đình công hợp pháp"

đình công hợp pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đình công hợp pháp.

Quyền của các bên trước và trong quá trình đình công là gì? Khi nào được đóng cửa tạm thời nơi làm việc? Người lao động đình công có được trả lương không?

Quyền của các bên trước và trong quá trình đình công là gì? Khi nào được đóng cửa tạm thời nơi làm việc? Người lao động đình công có được trả lương không?
Luật Minh Khuê nghiên cứu và mang tới bài viết bình luận quy định về đình công trong Bộ luật lao động năm 2019 về các nội dung sau: Quyền của các bên trước và trong quá trình đình công, Tiền lương và các quyền lợi hợp pháp khác của người lao động trong thời gian đình công...:

Khái niệm đình công ? Các dấu hiệu cùa đình công ?

Khái niệm đình công ? Các dấu hiệu cùa đình công ?
Để đưa ra cách nhìn thống nhất và tương đối toàn diện về đình công, trước hết cần xem xét đình công dưới những góc độ khác nhau. Cụ thể, cần xem xét đình công dưới các góc độ kinh tế, xã hội, chính trị và pháp lí với tư cách là một hiện tượng tồn tại khách quan trong nền kinh tế thị trường.

Lãn công là gì ? Quy định của pháp luật về lãn công, đình công

Lãn công là gì ? Quy định của pháp luật về lãn công, đình công
Lãn công là một dạng đình công mà người lao động không rời nơi làm việc nhưng không làm việc hoặc làm việc cầm chừng, biểu hiện sự phản ứng tập thể của người lao động. Bài viết phân tích một số vấn đề về lãn công, đình công theo quy định pháp luật lao động tại Việt Nam.

Tư vấn về đình công ?

Tư vấn về đình công ?
Thưa Luật sư: Công ty tôi là Công ty cổ phần, do một Công ty 1 TV của nhà nước chiếm cổ phần chi phối. Công ty đang trả lương chức danh công việc cho khối lao động văn phòng; trả lương theo sản lượng khoán cho các cửa hàng xăng dầu. Hiện nay công ty kinh doanh gặp khó khăn nên đã điều chỉnh giảm lương chức danh công việc khối văn phòng

Nguyên nhân đình công ở một số doanh nghiệp trong thời gian qua

Nguyên nhân đình công ở một số doanh nghiệp trong thời gian qua
Sau gần 25 năm đổi mới, từ một quốc gia nghèo, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có mức thu nhập trung bình trên thế giới. Tất nhiên, đồng thời với sự phá triển, bao giờ cũng nảy sinh các mâu thuẫn trong đời sống xã hội. Một hiện tượng xã hội mới xuất hiện và cũng thể hiện sự mâu thuẫn đó là mối quan hệ vừa đấu tranh, vừa hợp tác giữa người sử dụng lao động và người lao động trong những năm gần đây.

Thực trạng và hướng giải quyết đình công

Thực trạng và hướng giải quyết đình công
Thời gian qua, nhiều vụ tranh chấp lao động và đình công đã xảy ra tại các doanh nghiệp, nhất là ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DN có vốn ĐTNN) và các doanh nghiệp tư nhân (DNTN) làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư và sự phát triển kinh tế- xã hội cũng như trật tự, an toàn xã hội ở những doanh nghiệp và địa phương xảy ra đình công.

Đình công và những nút thắt

Đình công và những nút thắt
Bên cạnh các thị trường hàng hóa khác nhau ở Việt Nam, không thể không nói đến một loại thị trường đặc biệt, đó là thị trường sức lao động. Đây là nơi diễn ra hoạt động mua bán sức lao động giữa một bên là những người có nhu cầu bán sức lao động (người lao động) và một bên là những người cần mua sức lao động (người sử dụng lao động).

Kinh nghiệm xử lý đình công tự phát

Kinh nghiệm xử lý đình công tự phát
Bắt đầu một ngày làm việc mới, vừa bước vào công ty, thay cho cảnh những người lao động quen thuộc vào ca, các nhân viên văn phòng đang làm những công việc thường nhật, là một quang cảnh nhốn nháo, ồn ào.

Đình công của công nhân và thể chế hóa Quan hệ lao động của công nhân hiện nay

Đình công của công nhân và thể chế hóa Quan hệ lao động của công nhân hiện nay
Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quan hệ lao động giữa công nhân và người sử dụng lao động diễn ra trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng theo quy định của pháp luật. Điều 9, Chương I, Bộ luật Lao động xác định: người lao động “có quyền đình công theo quy định của pháp luật".