Định giá bất động sản

Bài tư vấn về chủ đề Định giá bất động sản

Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thẩm định giá bất động sản thế chấp?

Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thẩm định giá bất động sản thế chấp?
Quy trình thẩm định bất động sản thế chấp theo quy định nhà nước quy định rằng doanh nghiệp, tổ chức thẩm định giá và nhân viên thẩm định phải tuân thủ theo đầy đủ trình tự sáu bước sau: (TCTĐGVN số 05, 2015) Bước 1: Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị...

Chuyên đề: Quy trình và phương pháp định giá bất động sản

Chuyên đề: Quy trình và phương pháp định giá bất động sản
Nhiệm vụ của việc định giá bất động sản trong bất cứ một xã hội nào trước hết là nhằm phục vụ cho các lợi ích của nhà nước, làm căn cứ để thu thuế và các khoản lệ phí, điều chỉnh thu nhập của các tầng lớp dân cư và người lao động trong xã hội thông qua các chính sách tài chính, sau đó là nhằm đáp ứng các nhu cầu của người chủ sở hữu bất động sản, những người có quyền và lợi ích liên quan cần biết giá trị thực của bất động sản trong việc thực hiện các chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, cho thuê,

Nguyên tắc định giá bất động sản

Nguyên tắc định giá bất động sản
Một bất động sản được đánh giá là sử dụng cao nhất và tốt nhất nếu tại thời điểm định giá cho thấy bất động sản đó đang được sử dụng hợp pháp cũng như đang cho thu nhập ròng lớn nhất hoặc có khả năng cho giá trị hiện tại của thu nhập ròng trong tương lai là lớn nhất, sử dụng cao nhất và tốt nhất đó có thể tồn tại và kéo dài liên tục trong một khoảng thời gian nhất định.

Chuyên đề: Định giá bất động sản

Chuyên đề: Định giá bất động sản
Những nguyên tắc cơ bản của định giá đều được áp dụng trong quá trình định giá đất. Trong quá trình định giá đất chúng ta cần phải tập trung vào các quyền đối với đất đai và sự kiểm soát của Nhà nước, những đặc điểm vật lý của đất đai và các cải thiện trên địa điểm để từ đó xác định sử dụng cao nhất và tối ưu nhất của đất.

Chuyên đề: Tổng quan về dịch vụ định giá Bất động sản

Chuyên đề: Tổng quan về dịch vụ định giá Bất động sản
Định giá đất là sự ước tính về giá trị của đất bằng hình thái tiền tệ cho một mục đích sử dụng đã được xác định tại thời điểm xác định. Đất đai là một tài sản. Vì vậy, về nguyên tắc việc định giá đất cũng giống như việc định giá các tài sản thông thường. Mặt khác, đất đai không phải là tài sản thông thường là tài sản đặc biệt, giá đất ngoài các yếu tố về không gian, thời gian, kinh tế, pháp lý chi phối nó còn bị tác động bởi các yếu tố về tâm lý, xã hội.

Định giá bất động sản

Định giá bất động sản
Yêu cầu : Định giá một bất động sản. Mục đích định giá : vay vốn ngân hàng. Thời gian định giá : tháng 11 năm 2015
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng