định hướng phát triển

định hướng phát triển | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề định hướng phát triển.

Tìm hiểu về vị trí, vai trò của công nghiệp phụ trợ & định hướng phát triển CNPT tại Việt Nam

Tìm hiểu về vị trí, vai trò của công nghiệp phụ trợ & định hướng phát triển CNPT tại Việt Nam
Trong những năm vừa qua, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới, với mức trung bình gần 8% một năm. Thành tựu này là sự tổng hòa của nhiều yếu tố như: sự phát triển của ngành công nghiệp, dịch vụ, sự gia tăng của nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Sách Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam - Thực trạng và định hướng phát triển (TS. Nguyễn Văn Tuân)

Sách Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam - Thực  trạng và định hướng phát triển (TS. Nguyễn Văn Tuân)
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam - Thực trạng và định hướng phát triển" do TS. Nguyễn Văn Tuân biên soạn.C uốn sách hệ thống những vấn đề mang tính lý luận về dịch vụ pháp lý, sự hình thành pháp luật về dịch vụ pháp lý ở Việt Nam.

Quan điểm và định hướng phát triển xuất nhập khẩu nhằm phát triển bền vững ở VIệt Nam thời kỳ 2011- 2020

Quan điểm và định hướng phát triển xuất nhập khẩu nhằm phát triển bền vững ở VIệt Nam thời kỳ 2011- 2020
Trong những năm qua, phát triển xuất khẩu đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc đổi mới của đất nước. Xuất khẩu đã trở thành một trong những động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế, góp phần ổn định kinh tế, xã hội như giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng