Luat Minh Khue

Doanh nghiệp Việt Nam

Doanh nghiệp Việt Nam - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Doanh nghiệp Việt Nam

Công ty Lic Việt Nam

Công ty Lic <strong>Việt</strong> <strong>Nam</strong>
Lic Việt Nam là Công ty chuyên thiết kế website và cung cấp các giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp Việt Nam sẽ có lợi khi niêm yết trên TTCK Malaysia

<strong>Doanh</strong> <strong>nghiệp</strong> <strong>Việt</strong> <strong>Nam</strong> sẽ có lợi khi niêm yết trên TTCK Malaysia
Sẽ rất có lợi vì khi niêm yết trên thị trường Malaysia bởi DN được tiếp cận với rất nhiều nhà đầu tư quốc tế và nếu các bạn biết được mức phí niêm yết trên các thị trường thành danh khác trên khu vực đắt như thế nào trong khi sự tiếp cận nhà đầu tư quốc tế cũng chỉ bằng ở Malaysia, thì các bạn sẽ tính được ngay mức lợi mà DN mình sẽ được hưởng.

Khung pháp lý điều tiết sáp nhập, mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam

Khung pháp lý điều tiết sáp nhập, mua lại <strong>doanh</strong> <strong>nghiệp</strong> tại <strong>Việt</strong> <strong>Nam</strong>
Vai trò của Nhà nước chính là tạo dựng một môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, một khung khổ pháp lý khuyến khích đầu tư tư nhân và cạnh tranh, thực thi chính sách mở cửa hướng vào thương mại quốc tế . Theo nhà kinh tế học J. Stigliz, vai trò của Nhà nước là tạo dựng một kết cấu hạ tầng thể chế, bao gồm: hệ thống hợp đồng và pháp lý đảm bảo cho thị trường hoạt động một cách đúng đắn; các quyền sở hữu; hạ tầng vật chất (kể cả dịch vụ tài chính và viễn thông); và hạ tầng trí tuệ (thông qua giáo dục,