Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "doanh nghiệp Việt Nam"

doanh nghiệp Việt Nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề doanh nghiệp Việt Nam.

Các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp như thế nào ?

Các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp như thế nào ?
Thưa Luật sư, Tôi mới thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên vào tháng 2/2018. Luật sư cho tôi hỏi giùm hiện nay luật Việt Nam quy định về các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nói chung và công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên nói riêng như thế nào được không ? Tôi xin cảm ơn!

Những điểm mới trong luật Doanh nghiệp 2020 so với luật Doanh nghiệp 2014

Những điểm mới trong luật Doanh nghiệp 2020 so với luật Doanh nghiệp 2014
Luật Doanh nghiệp năm 2020 ra đời với nhiều thay đổi so với luật Doanh nghiệp 2014, tác động trực tiếp đến việc thành lập doanh nghiệp, quản lý cũng như tổ chức hoạt động của một doanh nghiệp. Bài viết dưới đây Luật Minh Khuê xin tổng hợp và phân tích những điểm mới trong Luật Doanh nghiệp 2020:

So sánh Luật Doanh Nghiệp Việt Nam và Luật Trung Quốc

So sánh Luật Doanh Nghiệp Việt Nam và Luật Trung Quốc
Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ gần gũi và truyền thống lâu dài trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc. Trong những năm qua, quan hệ Việt - Trung đã không ngừng phát triển cả bề rộng và chiều sâu trên mọi lĩnh vực, đã hình thành khuôn khổ quan hệ mới với rất nhiều Hiệp định, thoả thuận làm cơ sở pháp lý cho việc đi sâu hợp tác ngày càng có hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Luật Doanh nghiệp Việt Nam quy định ra sao về quyền tự do kinh doanh?

Luật Doanh nghiệp Việt Nam quy định ra sao về quyền tự do kinh doanh?
Cũng như các quyền khác, quyền tự do kinh doanh có nội dung rất cụ thể. Nội dung của quyền này không bất biến mà luôn có sự bổ sung theo hướng ngày càng đầy đủ, toàn diện hơn do sự hoàn thiện không ngừng của các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của nước ta.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu doanh nghiệp Việt Nam (DỰ THẢO)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu doanh nghiệp Việt Nam (DỰ THẢO)
Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Viện) là một tổ chức khoa học, công nghệ, được Hiệp hội Công thương thành phố Hà Nội khởi xướng thành lập, hoạt động theo Luật Khoa học và công nghệ ngày 09/06/2000, Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/08/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Một số so sánh về công ty cổ phần theo luật công ty Nhật Bản và luật doanh nghiệp Việt Nam

Một số so sánh về công ty cổ phần theo luật công ty Nhật Bản và luật doanh nghiệp Việt Nam
Tóm tắt. Luật công ty (LCT) Nhật Bản và Luật doanh nghiệp (LDN) Việt Nam đều có những qui định tương đồng về quyền của cổ đông như qu yền hưởng lợi tức cổ phần, qu yền biểu quyết, quyền tự do chuyển nhượng cổ phần, qu yền xem xét trích lục các thông tin, v.v… và qui định về tổ chức nội bộ công ty cổ phần (CTCP) bao gồm Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ),

Phán quyết của trọng tài thương mại liên quan đến tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hải giữa doanh nghiệp Việt Nam và Singapore.

Phán quyết của trọng tài thương mại liên quan đến tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hải giữa doanh nghiệp Việt Nam và Singapore.
Trong dịch vụ hàng hải các công ty về dịch vụ hàng hải sẽ nhận những hợp đồng ủy quyền của các công ty khác về việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Hoạt động này cũng chứa đựng nhiều rủi ro và thường xuyên có tranh chấp, Việt Nam cũng từng vấp phải tranh chấp trong hợp đồng vận chuyển hàng hải.

Nợ và vấn đề phá sản của doanh nghiệp Việt Nam

Nợ và vấn đề phá sản của doanh nghiệp Việt Nam
Một cấu trúc vốn thâm dụng nợ có thể là một cấu trúc vốn hướng tới mục tiêu tối đa hoá giá trị DN nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Một khi sử dụng nợ không dựa trên những phân tích phù hợp với chu kỳ sống, đặc điểm công ty….

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là gì? Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp Việt Nam

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là gì? Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp Việt Nam
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đang là vấn đề nóng bỏng, được đề cao và được coi là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ đóng góp của doanh nghiệp đối với xã hội của mọi quốc gia trên thế giới, đặc biệt là ở những quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Thực trạng tranh chấp trong doanh nghiệp Việt Nam

Thực trạng tranh chấp trong doanh nghiệp Việt Nam
Không ít tranh chấp, xung đột giữa cổ đông và doanh nghiệp đã và đang diễn ra, điều này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên liên quan, mà còn tác động không tốt đến hoạt động của doanh nghiệp. Tại sao thực trạng tranh chấp trong doanh nghiệp Việt Nam ngày càng phổ biến và gay gắt? Chúng ta sẽ nhìn nhận vấn đề này để có phương pháp hạn chế nó và tìm cách khắc phục hiệu quả nhất để doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Báo cáo một số tranh chấp điển hình trong luật doanh nghiệp Việt Nam

Báo cáo một số tranh chấp điển hình trong luật doanh nghiệp Việt Nam
Quá trình chuyển đổi nền kinh tế nước ta sang nền kinh tế thị trường với sự xuất hiện của nhiều thành phần kinh tế có chế độ sở hữu khác nhau đã làm cho các quan hệ kinh tế ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp. Dưới tác động của các quy luật trong cơ chế thị trường, lợi nhuận không những là động lực, là một trong những thước đo hiệu quả hoạt động mà còn là mục đích và phương tiện tồn tại của các chủ thể kinh doanh.

Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập

Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập
Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta đã thực hiện đường lối phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo hướng hội nhập. Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam cũng đã được đổi mới với việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung nhiều đạo luật quan trọng về đầu tư, kinh doanh và doanh nghiệp. Bài viết phân tích một số tác động của hội nhập kinh tế quốc tế và một số vấn đề về thực trạng của pháp luật doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập.

Vấn đề hủy bỏ quyết định của đại hội đồng cổ đông theo pháp luật doanh nghiệp Việt nam

Vấn đề hủy bỏ quyết định của đại hội đồng cổ đông theo pháp luật doanh nghiệp Việt nam
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trong công ty cổ phần (CTCP) gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty(1). ĐHĐCĐ thông qua các quyết định đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình qui định tại Điều 96 Luật Doanh nghiệp (Luật DN) 2005 và Điều lệ CTCP. Luật DN 2005 đã qui định chi tiết về trình tự, thủ tục triệu tập họp; thể thứ tiến hành cuộc họp và thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ.

Doanh nghiệp Việt Nam sẽ có lợi khi niêm yết trên TTCK Malaysia

Doanh nghiệp Việt Nam sẽ có lợi khi niêm yết trên TTCK Malaysia
Sẽ rất có lợi vì khi niêm yết trên thị trường Malaysia bởi DN được tiếp cận với rất nhiều nhà đầu tư quốc tế và nếu các bạn biết được mức phí niêm yết trên các thị trường thành danh khác trên khu vực đắt như thế nào trong khi sự tiếp cận nhà đầu tư quốc tế cũng chỉ bằng ở Malaysia, thì các bạn sẽ tính được ngay mức lợi mà DN mình sẽ được hưởng.

Quy định về vốn pháp định trong pháp luật doanh nghiệp Việt Nam

Quy định về vốn pháp định trong pháp luật doanh nghiệp Việt Nam
Vốn (capital) có vai trò cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào trên thế giới khi ra thương trường. Nhận xét về vai trò của đồng vốn ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống ngân hàng, Barrios (2003) khẳng định vốn đối với các ngân hàng có vai trò quyết định để đánh giá khả năng tài chính dài hạn và khả năng thanh toán của các ngân hàng cũng như niềm tin của công chúng vào hoạt động của các ngân hàng.[1]
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng