đối thoại

Bài tư vấn về chủ đề đối thoại

Quy định về hoạt động đối thoại với thanh niên

Quy định về hoạt động đối thoại với thanh niên
Đối thoại là hoạt động được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong công tác thanh niên, đối thoại được hiểu là việc trao đổi, thảo luận giữa thanh niên với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền liên quan đến các chính sách đối với thanh niên, quyền, nghĩa vụ của thanh niên và các chủ

Trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại được diễn ra như thế nào ?

Trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại được diễn ra như thế nào ?
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định như thế nào về trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại ? Những trường hợp nào không thể tiến hành hòa giải, đối thoại? Trường hợp nào được từ chối hòa giải, đối thoại, thay đổi Hòa giải viên?

Quy định trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân ?

Quy định trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân ?
Căn cứ Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-06-2012; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018; Quy định số 55-QĐ/TW năm 2016 và Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-02-2019. Quy định trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân:

Những quy định về tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Những quy định về tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.
Đối thoại tại nơi làm việc là một khái niệm mới được ghi nhận lần đầu trong Bộ luật Lao động Việt Nam. Trong các văn bản của Tổ chức Lao động quốc tế và pháp luật của nhiều quốc gia phát triển, đối thoại xã hội nói chung và đối thoại tại nơi làm việc đã được quy định từ những năm cuối thế kỷ trước

Có được ghi âm, ghi hình tại buổi hòa giải, đối thoại tại Tòa án không ?

Có được ghi âm, ghi hình tại buổi hòa giải, đối thoại tại Tòa án không ?
Hòa giải tại Tòa án là hoạt động hòa giải do Hòa giải viên tiến hành trước khi Tòa án thụ lý vụ việc dân sự nhằm hỗ trợ các bên thỏa thuận giải quyết vụ việc dân sự. Trong quá trình hòa giải, đối thoại tại Tòa án thì các cá nhân, tổ chức tham gia hòa giải có được ghi âm, ghi hình không không?

Trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại và công nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại và công nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được thực hiện với các vụ việc dân sự khiếu kiện hành chính thuộc thẩm giải quyết quyền của Tòa án, trừ những vụ việc không hòa giải, đối thoại và các trường hợp khác theo quy định của luật. Vậy, Trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại tại Tòa án diễn ra như thế nào?

Quy định của Luật Hòa giải, Đối thoại tại Tòa án 2020 về nguyên tắc bảo mật thông tin trong hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Quy định của Luật Hòa giải, Đối thoại tại Tòa án 2020 về nguyên tắc bảo mật thông tin trong hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
Luật Hòa giải, Đối thoại tại Tòa án có quy định 9 nguyên tắc trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại tòa án, trong đó có nguyên tắc “Các thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải, đối thoại phải được giữ bí mật”. Đây là một nguyên tắc bao trùm, xuyên suốt quá trình hòa giải, đối thoại.

Trình tự thực hiện và căn cứ chấm dứt hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Trình tự thực hiện và căn cứ chấm dứt hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
Hòa giải tại Tòa án là hoạt động hòa giải do Hòa giải viên tiến hành trước khi Tòa án thụ lý vụ việc dân sự nhằm hỗ trợ các bên thỏa thuận giải quyết vụ việc dân sự. Vây, trình tự thực hiện thủ tục hòa giải được quy định như thế nào? Việc chấm dứt hoạt động hòa giải căn cứ vào yếu tố nào?

Quy định của Luật Hòa giải, Đối thoại tại Tòa án 2020 về những nguyên tắc hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Quy định của Luật Hòa giải, Đối thoại tại Tòa án 2020 về những nguyên tắc hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
Hòa giải trong tố tụng dân sự của Tòa án là thủ tục bắt buộc trong quá trình giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, thương mại, lao động. Luật Hòa giải, Đối thoại tại Tòa án 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 có quy định về những nguyên tắc hòa giải, đối thoại tại Tòa án như sau:
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng