Luật sư tư vấn về chủ đề "đơn giản hóa thủ tục hành chính"

đơn giản hóa thủ tục hành chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Công khai tên cán bộ làm chậm, muộn hồ sơ của dân theo quy định nào?

Công khai tên cán bộ làm chậm, muộn hồ sơ của dân theo quy định nào?
Chậm trả, trả muộn kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo quy định pháp luật đã đang tồn tại thực tế trong cơ quan nhà nước gây bức xúc trong nhân dân. Để hạn chế và đẩy lùi tình trạng này nhiều biện pháp đã được đề xuất và triển khai. Trong đó, một trong những biện pháp được cho rằng sẽ có hiệu quả tác động tích cực để chấm dứt tình trạng này đó là công khai tên cán bộ làm chậm, muộn hồ sơ của dân.