Luật sư tư vấn về chủ đề "đơn kháng cáo"

đơn kháng cáo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đơn kháng cáo.

Quy định về kiểm tra đơn kháng cáo và xử lý đơn kháng cáo quá hạn

Quy định về kiểm tra đơn kháng cáo và xử lý đơn kháng cáo quá hạn
Sau khi nhận được đơn kháng cáo, Tòa án cấp sơ thẩm phải kiểm tra đơn kháng cáo có đầy đủ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 272 Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành và người kháng cáo có thuộc chủ thể có quyền kháng cáo hay không? Việc kháng cáo có trong thời hạn kháng cáo không?

Người nào có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật ?

Người nào có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật ?
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự là người dưới 18 tuổi hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người mà mình bảo vệ.

Quy định về thủ tục kháng cáo vụ án hình sự

Quy định về thủ tục kháng cáo vụ án hình sự
Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam, Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ phải bảo đảm cho bị cáo thực hiện quyền kháng cáo, nhận đơn kháng cáo và chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định bị kháng cáo.

Thời gian kháng cáo và một số vướng mắc kiến nghị ?

Thời gian kháng cáo và một số vướng mắc kiến nghị ?
Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ thì ngày kháng cáo là ngày Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ nhận được đơn. Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ phải ghi rõ ngày nhận đơn và ký xác nhận vào đơn

Đơn kháng cáo quá hạn được giải quyết như thế nào?

Đơn kháng cáo quá hạn được giải quyết như thế nào?
Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá hạn và chứng cứ, tài liệu, đồ vật kèm theo (nếu có) cho Tòa án cấp phúc thẩm.

Thời hạn kháng nghị bản án hoặc quyết định sơ thẩm?

Thời hạn kháng nghị bản án hoặc quyết định sơ thẩm?
Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị bản án hoặc quyết định sơ thẩm. Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định.

Phát hiện bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm và kháng nghị bản án , quyết định giám đốc thẩm

Phát hiện bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm và kháng nghị bản án , quyết định giám đốc thẩm
Cũng như ở giai đoạn xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, ở giai đoạn giám đốc thẩm cũng phải tuân theo một trình tự, thủ tục nhất định do luật tố tụng hình sự quy định phát hiện và kháng nghị bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực theo thủ tục giám đốc thẩm là hai giai đoạn đầu của giám đốc thẩm

Nghị án ,Tuyên án và một số vấn đề cần giải quyết sau khi tuyên án trong xét xử hình sự sơ thẩm

Nghị án ,Tuyên án và một số vấn đề cần giải quyết sau khi tuyên án trong xét xử hình sự sơ thẩm
Nghị án là việc hội đồng xét xử thảo luận và quyết định các vấn đề của vụ án. Tuyên án là giai đoạn sau khi trình tự thủ tục tố tụng tại phiên tòa kết thúc. Tuyên án được thực hiện sau khi kết thúc phần tranh luận, đối đáp tại phiên tòa và sau khi hội động xét xử vào nghị án.

Kháng cáo kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm hình sự

Kháng cáo kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm hình sự
Kháng cáo kháng nghị là quyền đề nghị Toà án cấp trên trực tiếp xem xét lại bản án hay quyết định của Toà án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của những người tham gia tố tụng và Viện Kiểm sát theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về vấn đề kháng cáo.

Quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về vấn đề kháng cáo.
Kháng cáo là hành vi tố tụng sau khi xử sơ thẩm, nếu đương sự không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm thì có quyền chống án. Thuật ngữ pháp lý gọi là “kháng cáo”, yêu cầu tòa cấp trên xét xử một lần nữa theo trình tự phúc thẩm. Vậy, Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định ra sao về việc kháng cáo?