Luat Minh Khue

giải quyết tố cáo

giải quyết tố cáo - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giải quyết tố cáo

Đơn tố cáo khi không xác minh được người gửi có được giải quyết không?

Đơn tố cáo khi không xác minh được người gửi có được giải quyết không?
Thưa luật sư ! Tôi có một số vấn đề thắc mắc về quy trình giải quyết tố cáo muốn nhờ công ty giải đáp như sau: Trong trường hợp cơ quan chức năng cấp trên nhận được đơn thư tố cáo của một người, trong đơn có ghi họ tên, địa chỉ xã, huyện và ký tên đồng thời nội dung tố cáo thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan nhận được đơn.Trong quá trình xác minh người gửi đơn thư, đã xác minh có 02 người có tên và địa chỉ giống như trong đơn, tuy nhiên cả 02 người trên đều khẳng định không gửi đơn thư tố cáo nào đến các cơ quan chức năng. Trong trường hợp đó, thì cơ quan nhận được đơn sẽ ra quyết định không thụ lý giải quyết tố cáo do không xác minh được nhân thân người gửi đơn tố cáo hay giải quyết như thế nào ? Mong sớm nhận được tư vấn của quý công ty. Xin chân thành cảm ơn. Chúc quý công ty thành công !

Cách thức xử lý đơn tố cáo của công dân ?

Cách thức xử lý đơn tố cáo của công dân ?
Câu hỏi: Có khái niệm "Đơn kiến nghị mang nội dung tố cáo" không? Thực tế UBND xã nhận được 1 lá đơn của 1 công dân có tên X, có HKTT tại địa phương kiến nghị UBND xã về việc: tôi phát hiện 1 công dân đã lợi dụng vị trí của mình để thu của nhân dân, giữ lại, không công khai số tiền là 68 triệu 800 ngàn đồng (thu của 43 người).

Quy định mới của luật thi hành án dân sự năm 2008 về giải quyết tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Quy định mới của luật thi hành án dân sự năm 2008 về giải quyết tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung, giải quyết tố cáo nói riêng trong lĩnh vực thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác làm công tác thi hành án dân sự gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Phân định giữa khiếu nại và tố cáo và những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng Luật Tố cáo và giải quyết tố cáo

Phân định giữa khiếu nại và tố cáo và những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng Luật Tố cáo và giải quyết tố cáo
(NCLP) Quyền khiếu nại, quyền tố cáo được quy định tại Điều 74 Hiến pháp 1992 và từ trước đến nay, những vấn đề về khiếu nại, tố cáo luôn được điều chỉnh trong cùng một văn bản pháp luật. Đến nay, văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo sẽ được tách thành hai đạo luật: “Luật Khiếu nại và giải quyết khiếu nại” và “Luật tố cáo và giải quyết tố cáo”. Theo chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2010 pháp luật thì Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến hai đạo luật này vào kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII.

Cơ chế bảo đảm thi hành luật thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo....

Cơ chế bảo đảm thi hành luật thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo....
Những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước ta đã và đang tích cực tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh ấy, việc từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, cũng như pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng là một yêu cầu tất yếu để nâng cao vai trò quản lý nhà nước và quản lý xã hội bằng pháp luật của Nhà nước ta, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.[1]

Thực trạng và hướng hoàn thiện pháp luật tố cáo và giải quyết tố cáo

Thực trạng và hướng hoàn thiện pháp luật tố cáo và giải quyết tố cáo
Dự án Luật Tố cáo đã được đưa vào Chương trình chính thức thuộc Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2010 của Quốc hội (Nghị quyết số 31/2009/QH12 ngày 17/6/2009). Đây là văn bản trụ cột của hệ thống pháp luật tố cáo và giải quyết tố cáo. Tuy nhiên, việc triển khai Dự án này cũng gặp nhiều vấn đề vướng mắc liên quan đến định hướng cần quy định trong Luật Tố cáo.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Nhìn từ thực tế

Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Nhìn từ thực tế
Năm 2006, Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh đón tiếp 5.391 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (khiếu kiện) với 3.045 vụ, việc. Năm 2007 đón tiếp 7.170 lượt người với 3.173 vụ, việc.