Luật sư tư vấn về chủ đề "gia nhập WTO"

gia nhập WTO | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề gia nhập WTO.

Luật sư, trọng tài chưa theo kịp… WTO

Luật sư, trọng tài chưa theo kịp… WTO
Hoạt động đầu tư, kinh doanh, tranh chấp trong các giao dịch thương mại dự kiến gia tăng mạnh sau khi VN gia nhập WTO. Thế nhưng, 2 dịch vụ pháp lý quan trọng là Luật sư và Trọng tài hiện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cho quá trình hội nhập trên.

Gia nhập WTO, nhìn từ chiều cạnh văn hóa

Gia nhập WTO, nhìn từ chiều cạnh văn hóa
Khái niệm "văn hóa" được nói ở đây với ý nghĩa là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử dân tộc ta, là cốt lõi của bản lĩnh và bản sắc dân tộc đã hun đúc nên sức sống mãnh liệt của dân tộc ta.

Một số suy nghĩ về thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc Tế

Một số suy nghĩ về thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc Tế
Những đóng góp quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đang được đẩy nhanh về quy mô và tốc độ. Thành tựu này có sự đóng góp quan trọng của ngành thương mại, nhất là những hoạt động của Bộ Thương mại. Có thể điểm qua một số thành tựu nổi bật như sau:

Lựa chọn phát triển sau khi gia nhập WTO và trong điều kiện quốc tế mới

Lựa chọn phát triển sau khi gia nhập WTO và trong điều kiện quốc tế mới
Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) được gần hai năm cũng là lúc cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ toàn cầu diễn ra buộc các nhà nghiên cứu phải xem xét đến các vấn đề về thể chế. Nhiều nhà nghiên cứu chiến lược đặt vấn đề về sự cần thiết phải đổi mới nhận thức và điều kiện phát triển trong tình hình mới.

Hoạt động ngoại thương Việt Nam sau 2 năm gia nhập WTO

Hoạt động ngoại thương Việt Nam sau 2 năm gia nhập WTO
Gia nhập WTO là một bước ngoặt lớn trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và có tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Đây là thời cơ lớn cho nước ta trong hoạt động ngoại thương, đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá đã có bước phát triển mạnh mẽ. Bởi xuất khẩu là hướng ưu tiên và là trọng điểm của hoạt động ngoại thương ở các nước nói chung và Việt Nam nói riêng.

Các khía cạnh pháp lý của quá trình gia nhập WTO

Các khía cạnh pháp lý của quá trình gia nhập WTO
Giới thiệu: Trong quá trình đàm phán bất kỳ điều ước quốc tế nào, bên cạnh các cân nhắc về chính trị quyết định sự cần thiết và mục tiêu của điều ước, các khía cạnh pháp lý có tầm quan trọng đặc biệt. Đối với các nước theo cách tiếp cận “nhất nguyên” đối với các điều ước quốc tế, tức là các điều ước quốc tế đã ký kết có thể được áp dụng trực tiếp trong hệ thống luật pháp trong nước thì các điều ước quốc tế là một nguồn luật quan trọng.

Bố mẹ được quyền tặng cho con tối đa bao nhiêu mét vuông đất ở Quảng Nam?

Tôi sắp có buổi họp trao đổi về hạn mức công nhận đất ở tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, cho tôi hỏi hạn mức công nhận đất ở tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi là bao nhiêu mới nhất hiện nay, mong nhận được tư ...