Luật sư tư vấn về chủ đề "giải tỏa"

giải tỏa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giải tỏa.

Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?
Mua nhà không sang tên, giờ nhà sắp giải tỏa phải làm sao ? Đất giải tỏa vì sao vẫn không được quyền sở hữu đất mà vẫn mang hình thức thuê đất nhà nước ? Tư vấn về việc thông báo giải tỏa đât để đưa lô đất vào đấu giá ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể: