Luat Minh Khue

giải tỏa

giải tỏa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giải tỏa.

Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?
Mua nhà không sang tên, giờ nhà sắp giải tỏa phải làm sao ? Đất giải tỏa vì sao vẫn không được quyền sở hữu đất mà vẫn mang hình thức thuê đất nhà nước ? Tư vấn về việc thông báo giải tỏa đât để đưa lô đất vào đấu giá ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Giải tỏa nợ là gì? Giải tỏa tài sản là gì? Release nghĩa là gì?

Giải tỏa nợ là gì? Giải tỏa tài sản là gì? Release nghĩa là gì?
Giải tỏa là văn bản thông báo dỡ bỏ trái quyền bởi chủ nợ. Việc giải tỏa quyền giữ thế chấp dỡ bỏ tài sản được bảo đảm từ quyền giữ thế chấp, cho thấy người vay đã trả hết khoản vay hay thay thế bằng thế chấp khác. Có lẽ thuật ngữ "Giải tỏa" gây khó hiểu quý khách hàng hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu giải thích qua bài viết sau

Quy định về bảo đảm dự thầu khi liên danh tham dự thầu ? Khi nào hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu

Quy định về bảo đảm dự thầu khi liên danh tham dự thầu ? Khi nào hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu
Căn cứ quy định của Luật đấu thầu năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu và Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 17/VBHN-VPQH năm 2020, Quy định về hoàn trả, giải tỏa bảo đảm dự thầu và điều kiện của bảo đảm dự thầu khi liên danh dự thầu, như sau:
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng