Luat Minh Khue

giấy phép sản xuất

giấy phép sản xuất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giấy phép sản xuất

Tư vấn xin giấy phép sản xuất thuốc lá

Tư vấn xin giấy phép sản xuất thuốc lá
Theo quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam thì sản phẩm thuốc nằm trong danh sách những sản phẩm bị hạn chế sản xuất, kinh doanh cũng như việc nhập khẩu các sản phẩm này.