Luật sư tư vấn về chủ đề "hàng rào kỹ thuật"

hàng rào kỹ thuật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hàng rào kỹ thuật.

Tìm hiểu về các nguyên tắc trong Hiệp định về các Hàng rào Kỹ thuật đối với Thương mại của WTO

Tìm hiểu về các nguyên tắc trong Hiệp định về các Hàng rào Kỹ thuật đối với Thương mại của WTO
Khi ban hành các quy định về kỹ thuật đối với hàng hóa, mỗi nước thành viên WTO đều phải đảm bảo rằng việc áp dụng các nguyên tắc nhất định. Đây là những công cụ quan trọng mà các nước có thể sử dụng để bước đầu nhận biết một biện pháp kỹ thuật có tuân thủ quy định của WTO hay không

Quy định của pháp luật Việt Nam về tự vệ thương mại dịch vụ?

Quy định của pháp luật Việt Nam về tự vệ thương mại dịch vụ?
Thưa luật sư, khoản 2 Điều 16 Hiệp định GATS có quy định 6 biện pháp hạn chế mở cửa thị trường mà một thành viên WTO có thể quy định trong Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ của mình. Vậy trong Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam có ghi nhận tất cả 6 loại hạn chế nêu trên không? Điều này được quy định ở đâu trong pháp luật Việt Nam? Có biện pháp nào khác không?
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook