hiến chương

Bài tư vấn về chủ đề hiến chương

Quyền dân tộc tự quyết trong pháp luật quốc tế

Quyền dân tộc tự quyết trong pháp luật quốc tế
Quyền dân tộc tự quyết là quyền tự mình định đoạt những công việc thuộc về vận mệnh của dân tộc mình, như lập ra một nhà nước dân tộc riêng, độc lập, hoặc cùng với các dân tộc khác thành lập một nhà nước nhiều dân tộc trên cơ sở bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

Các tiêu chí thành viên của ASEAN được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Hiến chương ASEAN? Phân tích vai trò của hoạt động công nhận lẫn nhau trong thương mại dịch vụ của ASEAN?

Các tiêu chí thành viên của ASEAN được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Hiến chương ASEAN? Phân tích vai trò của hoạt động công nhận lẫn nhau trong thương mại dịch vụ của ASEAN?
Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là tổ chức quốc tế liên chính phủ có tính chất khu vực được thành lập trên cơ sở Tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước Đông Nam Á gồm: Thái Lan, Malaixia, Xingapo, Philippin và Inđônêxia kí tại Băngkôc (Thái Lan) ngày 08.8.1967.

Một số vấn đề pháp lý cơ bản của Hiến chương Asean

Một số vấn đề pháp lý cơ bản của Hiến chương Asean
Ngày 20/11/2007 bản Hiến chương của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (ASEAN) gồm 13 chương với 55 điều khoản và 4 phụ lục đã được các nguyên thủ và người đứng đầu Chính phủ của 10 quốc gia thành viên long trọng thông qua và ký tại Sinh -ga-po nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 13.

Các biện pháp giải quyết tranh chấp quốc tế được ghi nhận tại Điều 33 hiến chương Liên Hợp Quốc

Các biện pháp giải quyết tranh chấp quốc tế được ghi nhận tại Điều 33 hiến chương Liên Hợp Quốc
Các tranh chấp quốc tế luôn là vấn đề nhạy cảm, đòi hỏi sự giải quyết khéo léo. Hiến chương Liên Hợp Quốc đã ghi nhận một số biện pháp để giải quyết các tranh chấp quốc tế, Vậy theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, có những biện pháp nào để giải quyết tranh chấp thông qua hoạt động tư pháp, xét xử?
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng