Luật sư tư vấn về chủ đề "hình thức hợp đồng"

hình thức hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hình thức hợp đồng.

Hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trong pháp luật quốc tế và Việt Nam

Hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trong pháp luật quốc tế và Việt Nam
Hình thức hợp đồng là sự biểu hiện ra bên ngoài nội dung của hợp đồng, gồm các hình thức, thủ tục, phương tiện để thể hiện và công bố ý chí của các bên, ghi nhận nội dung hợp đồng và là biểu hiện cho sự tồn tại của hợp đồng. Vậy hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được quy định ra sao?

Thủ tục đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC ?

Thủ tục đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC ?
Luật Minh Khuê, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về trình tự, thủ tục đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC theo quy định của pháp luật đầu tư và các văn bản, nghị định hướng dẫn thi hành hiện nay, cụ thể như sau:

Ưu điểm và nhược điểm của hình thức đầu tư - Đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC

Ưu điểm và nhược điểm của hình thức đầu tư - Đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC
Thưa Luật sư. Chúng tôi là nhà đầu tư Trung Quốc dự định đầu tư vào lĩnh vực may mặc tại VN. Hiện tại chúng tôi muốn hợp tác với một doanh nghiệp Việt Nam đã có sẵn đất để cùng nhau triển khai dự án theo hình thức ký hợp đồng BCC. Luật sư cho tôi biết về Ưu và nhược điểm của hình thức đầu tư này

Bình luận quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về hợp đồng lao động và hình thức hợp đồng lao động

Bình luận quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về hợp đồng lao động và hình thức hợp đồng lao động
Hợp đồng lao động là hình thức pháp lý của quan hệ lao động cá nhân, là cơ sở pháp lý phát sinh quan hệ lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động. Bình luận quy định của bộ luật lao động hiện hành về hợp đồng lao động và hình thức của hợp đồng lao động là rất cần thiết.

Hỏi về hình thức hợp đồng BBC: Nhà đầu tư có thể hợp tác với nhà trường (Đơn vị sự nghiệp công lập) để lập dự án theo hình thức đầu tư BBC không ?

Hỏi về hình thức hợp đồng BBC: Nhà đầu tư có thể hợp tác với nhà trường (Đơn vị sự nghiệp công lập) để lập dự án theo hình thức đầu tư BBC không ?
Kính gửi quý công ty. Hiện nay tôi đang được giao nhiệm vụ về việc thẩm định chủ trương đầu tư, trong đó có các nội dung cụ thể như sau:1. Đơn vị đề xuất: Công ty TNHH về bất động sản 2. Đơn vị có khu đất để nhà đầu tư hợp tác: đơn vị nhà trường (sự nghiệp công lập), không phải là nhà đầu tư.

Hình thức hợp đồng lao động khi giao kết hợp đồng lần 3 ?

Hình thức hợp đồng lao động khi giao kết hợp đồng lần 3 ?
Kính gửi Luật Minh Khuê! Nhờ các luật sư tư vấn dùm tôi vấn đề sau: Công ty Tôi có ký HĐLĐ cho công nhân - Lần đầu: 1 năm - Lần 2: 1 năm (đáng lẽ lần thứ 2 ký 2 năm) Lần thứ 3 Tôi muốn ký tiếp 1 năm. Cho hỏi Tôi làm HĐLĐ 1 năm tiếp hay làm Phục Lục HĐ thì đúng luật hơn. Xin cám ơn!

Hình thức hợp đồng dân sự ?

Hình thức hợp đồng dân sự ?
1. Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định.

Thông tư số 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động  của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án; một số chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều kiện và phương thức  thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; quyết toán giá trị công trình dự án thực hiệ

Thông tư số 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động
 của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án; 
một số chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều kiện và phương thức
 thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng 
- Chuyển giao; quyết toán giá trị công trình dự án thực hiệ
Quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý dự án; một số chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều kiện và phương thức thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; ...

Quy định chung của pháp luật về hình thức hợp đồng đảm bảo

Quy định chung của pháp luật về hình thức hợp đồng đảm bảo
Giao địch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Toà án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó

Chuyển đổi hình thức hợp đồng lao động đã ký kết

Chuyển đổi hình thức hợp đồng lao động đã ký kết
Kính thưa Quý công ty, sau đây tôi có một số thắc mắc về luật lao động muốn nhận được tư vấn từ quý công ty. Hiện tôi đang là nhân viên hợp đồng của đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc trường Đại học. Tôi đã ký hợp đồng lao động thời hạn 03 năm có hiệu lực từ ngày 16/01/2014 đến 16/01/2017.