Luật sư tư vấn về chủ đề "hồ sơ đề xuất"

hồ sơ đề xuất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hồ sơ đề xuất.

Đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh có nhất thiết phải thành lập Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất không ?

Đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh có nhất thiết phải thành lập Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất không ?
Thưa luật sư ! Tôi có một câu hỏi muốn nhờ công ty hỗ trợ tư vấn. Đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh (xây lắp, hàng hóa) đã thành lập Ban quản lý dự án có năng lực đánh giá hồ sơ đề xuất thì có nhất thiết phải thành lập Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất không ? Hiện, báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất hình thức này áp dụng theo Mẫu số 1 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT hay có văn bản nào khác không ? Cảm ơn!

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đề xuất trong đấu thầu ?

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đề xuất trong đấu thầu ?
Kính nhờ luật sư tư vấn! Đơn vị phát hành hồ sơ yêu cầu nhưng tới thời điểm đóng thầu chỉ có 02 nhà thầu nộp hồ sơ.Đơn vị làm biên bản và trả hồ sơ về cho nhà thầu đồng thời đăng báo đấu thầu gia hạn thời điểm đóng thầu mới. Nhưng khi mở thầu có 1 đơn vị không cập nhật thời gian đóng thầu mới nên hiệu lực của hồ sơ đề xuất va bảo lãnh dự thầu không đủ theo yêu cầu. Xin hỏi luật sư nhà thầu đó có quyền bổ sung gia hạn thời gian hiệu lực của hồ sơ đề xuất và bảo lãnh dự thầu sau thời điểm đóng thầu không?

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật theo luật đấu thầu ?

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật theo luật đấu thầu ?
Chưa rõ trong bước kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất chi tiết ở mức độ như thế nào? Có thể kết luận hồ sơ đề xuất là hợp lệ hay không hợp lệ ngay ở bước kiểm tra này chưa? Hay là phải ở bước đánh giá tính hợp lệ thì mới kết luận là hợp lệ hay không hợp lệ?

Thẩm định, phê duyệt và hồ sơ đề xuất áp dụng lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt ?

Thẩm định, phê duyệt và hồ sơ đề xuất áp dụng lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt ?
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013 ; Luật Đầu tư công năm số 39/2019/QH14; Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 17/VBHN-VPQH; Nghị định 63/2018/NĐ-CP; Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT quy định về thẩm định, phê duyệt và hồ sơ đề xuất áp dụng lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, cụ thể:

Tư vấn về việc đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

Tư vấn về việc đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
Chưa rõ trong bước kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất chi tiết ở mức độ như thế nào? Có thể kết luận hồ sơ đề xuất là hợp lệ hay không hợp lệ ngay ở bước kiểm tra này chưa? Hay là phải ở bước đánh giá tính hợp lệ thì mới kết luận là hợp lệ hay không hợp lệ?