Luật sư tư vấn về chủ đề "hoạt động tín dụng"

hoạt động tín dụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoạt động tín dụng.

Nội dung quá trình thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân ?

Nội dung quá trình thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân ?
Thẩm định tín dụng là hoạt động phân tích, đánh giá khả năng hiện tại và tiềm tàng của khách hàng về sử dụng vốn tín dụng, cũng như khả năng hoàn trả vốn vay ngân hàng.Thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân là quá trình áp dụng các phương pháp thẩm định tín dụng đối tượng khách hàng là các cá nhân...

Bàn về cơ chế cho vay bất động sản và phi sản xuất trong hoạt động tín dụng ngân hàng hiện nay

Bàn về cơ chế cho vay bất động sản và phi sản xuất trong hoạt động tín dụng ngân hàng hiện nay
Trong thời gian gần đây, quy định về giới hạn tỷ trọng dư nợ cho vay phi sản xuất so với tổng dư nợ của ngân hàng thương mại (NHTM), khái niệm bất động sản trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng (TCTD) đối với khách hàng và giải pháp tín dụng ngân hàng để cứu thị trường bất động sản… được đề cập đến khá nhiều trên một số diễn đàn, thu hút sự quan tâm không nhỏ của dư luận.

Vai trò của bất động sản thế chấp trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng?

Vai trò của bất động sản thế chấp trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng?
Tại Việt Nam, Bộ luật dân sự 2015 thì tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Bất động sản bao gồm: Đất đai; Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất...

Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trọng hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại: Một số nhận đình từ góc độ pháp lý đến thực tiễn

Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trọng hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại: Một số nhận đình từ góc độ pháp lý đến thực tiễn
Về bản chất, bảo đảm tiền vay chỉ là một trong những biện pháp để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ đối với hợp đồng chính, nó không phải là điều kiện bắt buộc, dù có các biện pháp này hay không đều không ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các bên, bên có nghĩa vụ vẫn phải nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ và chịu các biện pháp xử lý về tài sản nếu vi phạm (phong tỏa tài khoản, niêm phong tài sản, bị các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác để đảm bảo

Một số vấn đề về hoạt động tín dụng của công ty cho thuê tài chính theo Luật Tổ chức tín dụng 2010

Một số vấn đề về hoạt động tín dụng của công ty cho thuê tài chính theo Luật Tổ chức tín dụng 2010
Hoạt động tín dụng của công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam trong những năm gần đây đã cho thấy sự cần thiết của hoạt động này khi mà hoạt động này đã tạo thêm một kênh huy động vốn, vay vốn cho các doanh nghiệp. Đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất.

Room tín dụng là gì? Quy định về nới room tín dụng

Room tín dụng là gì? Quy định về nới room tín dụng
Room tín dụng là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực ngân hàng. Thuật ngữ này xuất hiện từ khoảng năm 2011 nhưng có lẽ đến gần đây mới có nhiều người biết tới. Vậy room tín dụng là gì và được quy định như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu đôi nét về vấn đề này!