Luật sư tư vấn về chủ đề "tổ chức tín dụng"

tổ chức tín dụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổ chức tín dụng.

Hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng là gì? Tầm quan trọng của việc xác lập hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng?

Hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng là gì? Tầm quan trọng của việc xác lập hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng?
Hệ thống kiểm soát nội bộ có một vai trò quan trọng, quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp nói chung và của một tổ chức tín dụng nói riêng. Đối với ngân hàng thương mại việc xác lập hệ thống kiểm soát nội bộ là điều vô cùng cần thiết. Tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây:

Kiểm toán nội bộ là gì? Phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ tại tổ chức tín dụng là gì?

Kiểm toán nội bộ là gì? Phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ tại tổ chức tín dụng là gì?
Kiểm toán nội bộ là việc rà soát, đánh giá độc lập, khách quan đối với hệ thống kiểm soát nội bộ tại các tổ chức tín dụng. Pháp luật ghi nhận kiểm toán nội bộ tại Thông tư số 44/2011/TT-NHNN và sửa đổi bổ sung tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN. Bài viết sau sẽ làm rõ 1 số quy định về kiểm toán nội bộ.

Sự cần thiết của việc cấp tín dụng hợp vốn và quy định về thẩm định, kiểm tra cấp tín dụng hợp vốn

Sự cần thiết của việc cấp tín dụng hợp vốn và quy định về thẩm định, kiểm tra cấp tín dụng hợp vốn
Ngày 15/12/2011, Ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Vì sao phải ghi nhận cấp tín dụng hợp vốn? Quy định về thẩm định và quyết định cấp tín dụng hợp vốn như thế nào? Tìm hiểu trong bài viết sau đây

Hồ sơ xin cấp bảo lãnh tín dụng là gì? Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh tín dụng của Quỹ bảo lãnh tín dụng

Hồ sơ xin cấp bảo lãnh tín dụng là gì? Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh tín dụng của Quỹ bảo lãnh tín dụng
Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là chiếc cầu nối cho các doanh nghiệp nhỏ có thể tiếp cận đến nguồn vốn vay tại các tổ chức tín dụng. Vậy pháp luật quy định như thế nào về hồ sơ xin cấp bảo lãnh tín dụng? Thẩm định hồ sơ cấp bảo lãnh và thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh tín dụng?

Trách nhiệm, phương tiện giao dịch ngoại tệ và nội dung thỏa thuận trong giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Trách nhiệm, phương tiện giao dịch ngoại tệ và nội dung thỏa thuận trong giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối
Ai là người được giao dịch ngoại tệ với tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối? tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối là tổ chức nào? Pháp luật quy định về phương tiện, thỏa thuận giao dịch ngoại tệ như thế nào? Tìm hiểu trong bài viết dưới đây:

Vay vốn ngân hàng có cần có mục đích sử dụng vốn cụ thể? Phương thức giải ngân vốn vay của ngân hàng là gì?

Vay vốn ngân hàng có cần có mục đích sử dụng vốn cụ thể? Phương thức giải ngân vốn vay của ngân hàng là gì?
Cùng với các quy định về hạn mức cho vay, điều kiện về chủ thể vay thì pháp luật ngân hàng cũng quy định cụ thể về mục đích sử dụng vốn vay và phương thức giải ngân vốn vay. Cùng tìm hiểu vấn đề pháp lý về mục đích sử dụng vốn vay và phương thức giải ngân vốn vay của ngân hàng trong bài viết sau:

Pháp luật về cho vay và điều kiện cho vay tại các tổ chức tín dụng

Pháp luật về cho vay và điều kiện cho vay tại các tổ chức tín dụng
Cho vay là một trong những hoạt động của các tổ chức tín dụng. Nhằm đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng nói riêng, pháp luật ngân hàng quy định về việc cho vay và điều kiện cho vay rất nghiêm ngặt. bài viết dưới đây sẽ phân tích cụ thể:

Tổng quan về pháp luật tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng

Tổng quan về pháp luật tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng
Nhận tiền gửi là một trong những hoạt động ngân hàng được pháp luật ghi nhận. Và đó là cơ sở phát sinh hoạt động gửi tiền tiết kiệm từ phía khách hàng. Pháp luật về tiền gửi là một trong những chế định quan trọng của pháp luật ngân hàng, trong đó có nội dung về tiền gửi tiết kiệm.

Tư vấn thủ tục thành lập Ngân hàng cổ phần thương mại

Tư vấn thủ tục thành lập Ngân hàng cổ phần thương mại
Ngân hàng thương mại cổ phần là loại hình ngân hàng thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng nhằm mục tiêu lợi nhuận.

Ngân hàng hợp tác xã là gì? Quỹ tín dụng nhân dân là gì?

Ngân hàng hợp tác xã là gì? Quỹ tín dụng nhân dân là gì?
Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân là một trong những loại hình tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật. Pháp luật quy định như thế nào về hai tổ chức tín dụng này? Luật Minh Khuê cung cấp khái niệm và hoạt động của ngân hàng hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân trong bài viết dưới đây.

Phân tích những nguyên tắc hoạt động của tổ chức tín dụng ?

Phân tích những nguyên tắc hoạt động của tổ chức tín dụng ?
Tuỳ thuộc vào quy mô, phạm vi hoạt động, loại hình tổ chức tín dụng, pháp luật quy định cơ cấu tổ chức của chúng. Đối với những tổ chức tín dụng có quy mô lởn, phạm vi hoạt động rộng thì cơ cấu tổ chức bao gồm hội sở chính và đơn vị trực thuộc.