Luật sư tư vấn về chủ đề "tổ chức tín dụng"

tổ chức tín dụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổ chức tín dụng.

Tín dụng là gì ? Quy định pháp luật về tín dụng

Tín dụng là gì ? Quy định pháp luật về tín dụng
Tín dụng là việc chuyển giao vốn dựa trên cơ sở tín nhiệm và theo nguyên tắc hoàn trả, theo đó, người cho vay chuyển giao quyền sử dụng một lượng tài sản cho người vay trong một thời hạn nhất định.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì ? Điều kiện hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì ? Điều kiện hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Thưa luật sư, tôi được biết Hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư, vậy luật sư cho tôi được biết điều kiện cụ thể đối với doanh nghiệp muốn đầu tư lĩnh vực này là gì ? xin cám ơn Luật sư (Người hỏi: Huy Hoàng, Tp Hồ Chí Minh).

Tổ chức tín dụng là gì ? Quy định về tổ chức tín dụng

Tổ chức tín dụng là gì ? Quy định về tổ chức tín dụng
Tổ chức tín dụng là tổ chức kinh tế kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung Ứng các dịch vụ thanh toán. Bài viết phân tích, làm rõ khái niệm về tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật hiện nay, cụ thể:

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 số 47/2010/QH12

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 số 47/2010/QH12
Ngày 16 tháng 06 năm 2010 Quốc hội ban hành Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 thay thế Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11.

Nợ xấu nhóm 4, 5 là gì? Nợ xấu có được vay tại tổ chức tín dụng không?

Nợ xấu nhóm 4, 5 là gì? Nợ xấu có được vay tại tổ chức tín dụng không?
Trong thời gian gần đây, Luật Minh Khuê đã có bài viết về phân loại nhóm nợ xấu theo quy định của Ngân hàng nhà nước. Nhiều bạn đọc thắc mắc vậy đối với nợ xấu thuộc nhóm nào thì sẽ không được xét duyệt vay tiếp? Câu trả lời là nợ xấu thuộc nhóm 4 và nhóm 5. Cụ thể trong bài viết dưới đây:

Pháp luật về kinh doanh vàng bạc, kim loại và đá quý? Điều kiện cấp phép kinh doanh vàng miếng của Tổ chức tín dụng

Pháp luật về kinh doanh vàng bạc, kim loại và đá quý? Điều kiện cấp phép kinh doanh vàng miếng của Tổ chức tín dụng
Vàng là một thứ kim loại đặc biệt quý hiếm, có nhiều chức năng quan trọng như tài sản dự trữ, thanh toán, trang sức, nguyên liệu chế tạo. Vàng có ảnh hưỏng mạnh đến giá trị đồng tiền và trong một số thời kỳ lịch sử được coi như tiền. Quy định về kinh doanh vàng ra sao? Hãy cùng tìm hiểu:

Các tổ chức tín dụng cho vay phải đáp ứng điều kiện gì?

Các tổ chức tín dụng cho vay phải đáp ứng điều kiện gì?
Cho vay là một trong những hoạt động của các tổ chức tín dụng. Nhằm đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng nói riêng, pháp luật ngân hàng quy định về việc cho vay và điều kiện cho vay rất nghiêm ngặt. bài viết dưới đây sẽ phân tích cụ thể:

Phân tích cấu trúc hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng ?

Phân tích cấu trúc hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng ?
Xem xét cấu trúc hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng là xem xét các bộ. phận bên trong hợp thành nó. Hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng ở mỗi quốc gia bao gồm nhiều bộ phận hợp thành. Mỗi bộ phận trong hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng có vị trí và vai trò khác nhau với đời sống kinh tế-xã hội