Luat Minh Khue

hợp đồng kinh doanh

hợp đồng kinh doanh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hợp đồng kinh doanh

Hợp tác kinh doanh

<strong>Hợp</strong> tác <strong>kinh</strong> <strong>doanh</strong>
Xin chào luật sư, xin phép hỏi ls vấn đề như sau: cty cổ phần kinh doanh bđs , công ty muốn hợp tác

Tư vấn về hợp đồng hợp tác kinh doanh ?

Tư vấn về <strong>hợp</strong> <strong>đồng</strong> <strong>hợp</strong> tác <strong>kinh</strong> <strong>doanh</strong> ?
Thưa luật sư, Em có vấn đề này thắc mắc: Công ty em và một công ty khác cùng liên danh với nhau để thực hiện 01 dự án . Hai bên có thỏa thuận liên danh phân công công việc thực hiện cụ thể.