Liệu tôi có thể quản lý việc này không khi công ty A và công ty B này âm thầm bán hàng cho nhau. Giờ tôi phải làm sao? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: M.P

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn giải quyết vi phạm hợp đồng kinh doanh độc quyền ? 

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi số: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật thương mại 2005

Nội dung trả lời:

>> Xem thêm:  Mẫu Hợp đồng kinh tế cập nhật mới nhất năm 2020

Điều 169. Luật thương mại 2005 quy định như sau:

Điều 169. Các hình thức đại lý

1. Đại lý bao tiêu là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý.

2. Đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định.

3. Tổng đại lý mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý.

Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc. Các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của tổng đại lý và với danh nghĩa của tổng đại lý.

4. Các hình thức đại lý khác mà các bên thỏa thuận.

Điều 174. Luật thương mại quy định như sau:

Điều 174. Quyền của bên đại lý

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên đại lý có các quyền sau đây:

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất năm 2020

1. Giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 175 của Luật này;

2. Yêu cầu bên giao đại lý giao hàng hoặc tiền theo hợp đồng đại lý; nhận lại tài sản dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;

3. Yêu cầu bên giao đại lý hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện hợp đồng đại lý;

4. Quyết định giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng đối với đại lý bao tiêu;

5. Hưởng thù lao, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do hoạt động đại lý mang lại.

Khoản 12 Điều 3. Luật thương mại 2005 quy định như sau:

Khoản 12 Điều 3. Vi phạm hợp đồng là việc một bên không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ theo thoả thuận giữa các bên hoặc theo quy định của Luật này.

Điều 300. Luật thương mại 2005 quy định như sau:

Điều 300. Phạt vi phạm

Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này.

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về phạt nghĩa vụ vi phạm hợp đồng ?

Điều 301. Luật thương mại 2005 quy định như sau:

Điều 301. Mức phạt vi phạm

Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

Như vậy, để đảm bảo cho việc phân phối độc quyền giữa nhà phân phối là công ty A và đại lý độc quyền của bạn thì giữa hai bên bạn nên viết bản cam kết phân phối độc quyền. Trong bản cam kết ghi rõ các nội dung:

Một bên của hợp đồng chỉ được chuyển quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng cho bên thứ 3 nếu có sự đồng ý của bên kia.

Phạt vi phạm khi có vi phạm về việc phân phối độc quyền của nhà phân phối.

Chế tài xử phạt vi phạm khi có hành vi vi phạm hợp đồng và vi phạm cam kết theo đúng pháp luật quy định tại điều 301 Luật thương mại 2005

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng !

Bộ phân tư vấn luật doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Tư vấn người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam ?

 

 

 

>> Xem thêm:  Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm