Luat Minh Khue

hợp đồng liên danh

hợp đồng liên danh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hợp đồng liên danh

Đảm bảo tính cạnh tranh trong hợp đồng liên danh?

Đảm bảo tính cạnh tranh trong hợp đồng liên danh?
Thưa luật sư, xin hoi: Bên em muốn tham dự 1 gói thầu xây lắp, đấu thầu rộng rãi. Nhưng năng lực không đủ. Giờ phải liên danh gồm 02 thành viên. Thành viên thứ 1: Công ty TNHH MTV do bà Nguyễn Thị A làm đại diện pháp luật. Thành viên thứ 2: Công ty Cổ phần do ông Nguyễn Văn B đại diện pháp luật.

Mẫu hợp đồng liên danh nhận thầu và thi công

Mẫu hợp đồng liên danh nhận thầu và thi công
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng liên danh nhận thầu và thi công để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin tin pháp lý liên quan Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

Nội dung của hợp đồng liên doanh ?

Nội dung của hợp đồng liên doanh ?
Hợp đồng liên doanh có những nội dung chủ yếu sau đây: 1. Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đầu tư tham gia liên doanh và người đại diện theo pháp luật của các bên liên doanh; tên, địa chỉ của doanh nghiệp liên doanh.