Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng liên danh"

hợp đồng liên danh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng liên danh.

Bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu liên danh được quy định như thế nào trong luật đấu thầu ?

Bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu liên danh được quy định như thế nào trong luật đấu thầu ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu liên danh được quy định như thế nào trong luật đấu thầu. Hai nhà thầu liên danh nhưng chỉ một bên đứng ra có bảo đảm dự thầu thì có được hay không? Người đứng đầu liên doanh chịu trách nhiệm làm cam kết tín dụng và bảo lãnh dự thầu chỉ ghi tên một công ty đứng đầu liên doanh trong bão lãnh dự thầu và cam kết tín dụng, như vậy có đúng quy định không ? Cảm ơn!

Có được làm rõ và bổ sung nội dung công việc trong thỏa thuận liên danh sau khi mở thầu?

Có được làm rõ và bổ sung nội dung công việc trong thỏa thuận liên danh sau khi mở thầu?
Xin được công ty luật TNHH Minh Khuê tư vấn: Tôi đang thực hiện chấm thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ. Trong hồ sơ yêu cầu có đính kèm thỏa thuận liên danh theo mẫu Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT của bộ kế hoạch và đầu tư. Nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất có thỏa thuận liên danh giống như mẫu nêu trên.

Đảm bảo tính cạnh tranh trong hợp đồng liên danh?

Đảm bảo tính cạnh tranh trong hợp đồng liên danh?
Thưa luật sư, xin hoi: Bên em muốn tham dự 1 gói thầu xây lắp, đấu thầu rộng rãi. Nhưng năng lực không đủ. Giờ phải liên danh gồm 02 thành viên. Thành viên thứ 1: Công ty TNHH MTV do bà Nguyễn Thị A làm đại diện pháp luật. Thành viên thứ 2: Công ty Cổ phần do ông Nguyễn Văn B đại diện pháp luật.

Mẫu hợp đồng liên danh nhận thầu và thi công

Mẫu hợp đồng liên danh nhận thầu và thi công
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng liên danh nhận thầu và thi công để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin tin pháp lý liên quan Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

Nội dung của hợp đồng liên doanh ?

Nội dung của hợp đồng liên doanh ?
Hợp đồng liên doanh có những nội dung chủ yếu sau đây: 1. Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đầu tư tham gia liên doanh và người đại diện theo pháp luật của các bên liên doanh; tên, địa chỉ của doanh nghiệp liên doanh.