Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng mua bán điện"

hợp đồng mua bán điện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng mua bán điện.

Thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
Luật Minh Khuê chia sẻ trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hành chính sự nghiệp, bơm nước tưới tiêu và Hợp đồng bán buôn điện thuộc đối tượng áp dụng giá bán điện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trình tự đàm phán và kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Trình tự đàm phán và kiểm tra hợp đồng mua bán điện
Luật Minh Khuê chia sẻ quy định của pháp luật về trình tự đàm phán và kiểm tra hợp đồng mua bán điện giữa Đơn vị phát điện sở hữu Nhà máy điện với Tập đoàn điện lực Việt Nam, các Tổng công ty điện và các khách hàng sử dụng điện lớn, các đơn vị mua buôn điện khác trên thị trường điện.