Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng mượn nhà"

hợp đồng mượn nhà | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng mượn nhà.

Công ty thuê nhà yêu cầu ký thêm hợp đồng mượn nhà ?

Công ty thuê nhà yêu cầu ký thêm hợp đồng mượn nhà ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Gia đình tôi cho một công ty thuê nhà làm văn phòng kí hợp đồng 5 năm nhưng sau 1 năm bên thuê nhà làm thêm một giấy mượn nhà và muốn gia đình tôi ký kết, kèm theo một hợp đồng đính chính thuê nhà (nội dung: mọi giấy tờ ký kết sau ngày kí hợp đồng đầu tiên đều không có giá trị pháp lý).

Mẫu hợp đồng mượn nhà

Mẫu hợp đồng mượn nhà
Dựa trên mối quan hệ thân thuộc "Mượn nhà" rồi đến "mất nhà" là một khoảng cách pháp lý khá mong manh. Vì vậy việc ký hợp đồng cho mượn nhà rõ ràng bằng văn bản trong nhiều trường hợp là hết sức cần thiết nhằm tránh các tranh chấp pháp lý về sau: