Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "khả năng trả nợ"

khả năng trả nợ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khả năng trả nợ.

Trả nợ bằng phần vốn góp hoặc cổ phần?

Trả nợ bằng phần vốn góp hoặc cổ phần?
Kính chào Luật sư Minh khuê. Tôi có cho 1 người bạn mượn tiền. Người đó rủ tôi cùng mua hàng hóa về bán, lợi nhuận chia 50/50. Nhưng người đó chỉ đưa một số ít hàng hóa, không đúng số lượng hàng mà tôi đã gửi tiền cho người đó đặt. Người đó hứa hẹn với tôi về số hàng va số tiền còn nợ đến hết tháng 10/2015 này sẽ trả. Mỗi lần mượn tiền hay nhận tiền tôi đã có giấy xác nhận của chị ấy. Được biết chị ấy đã bán nhà và ở trọ.