kiểm kê

Bài tư vấn về chủ đề kiểm kê

Phạm vi kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành Công Thương

Phạm vi kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành Công Thương
Phạm vi kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực thuộc ngành Công Thương theo quy định tại Thông tư 38/2023/TT-BCT quy định về kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương sẽ được đề cập trong nội dung bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng