Luat Minh Khue

loại hình công ty

loại hình công ty - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về loại hình công ty

Thay đổi số lượng thành viên nhưng không làm thay đổi loại hình công ty thì bị phạt bao nhiêu tiền ?

Thay đổi số lượng thành viên nhưng không làm thay đổi loại hình công ty thì bị phạt bao nhiêu tiền ?
Kính thưa công ty : công ty tôi là công ty TNHH có 2 thành viên nhưng một thành viên đã rút vốn từ cuối năm 2017, đã làm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp nhưng chưa làm thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp. theo tôi biết thì phải chuyển sang công ty TNHH 1 thành viên. Nếu không làm thủ tục có bị phạt không ? Bị phạt như thế nào ? Nhờ tư vấn giúp,Cám ơn

Tư vấn chuyển đổi hình thức HTX thành công ty TNHH ?

Tư vấn chuyển đổi hình thức HTX thành công ty TNHH ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: 1. Công ty tôi tiền thân là HTX giờ chuyển lên thành Công ty TNHH: cho tôi hỏi là các TSCD của HTX cũ có được chuyển sang cho công ty mới này không? và nếu có thì thủ tục chuyển đổi gồm những hồ sơ gì? và tất cả các giấy phép khai thác của HTX cũ phải làm những gì để chuyển đổi sang tên công ty?