Luat Minh Khue

loại hình công ty

loại hình công ty - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về loại hình công ty

Tư vấn chuyển đổi hình thức HTX thành công ty TNHH ?

Tư vấn chuyển đổi hình thức HTX thành công ty TNHH ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: 1. Công ty tôi tiền thân là HTX giờ chuyển lên thành Công ty TNHH: cho tôi hỏi là các TSCD của HTX cũ có được chuyển sang cho công ty mới này không? và nếu có thì thủ tục chuyển đổi gồm những hồ sơ gì? và tất cả các giấy phép khai thác của HTX cũ phải làm những gì để chuyển đổi sang tên công ty?