Luat Minh Khue

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Ngày 12 tháng 3 năm 2018 chính phủ ban hành nghị định số: 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...