Luat Minh Khue

Luật bầu cử

Luật bầu cử - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Luật bầu cử

Bầu Trưởng thôn ?

<strong>Bầu</strong> Trưởng thôn ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Do có bất đồng giữa các nhóm dân cư trong thôn Duệ, dòng họ Nguyễn