Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "luật kinh tế"

luật kinh tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật kinh tế.

Tổng hợp các vướng mắc về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại

Tổng hợp các vướng mắc về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại
Thông qua hoạt động tập huấn, trao đổi nghiệp vụ năm 2010, có nhiều vướng mắc được các Tòa án nhân dân địa phương đưa ra thảo luận. Có một số vấn đề, qua thảo luận đã có nhiều ý kiến đồng thuận. Trường Cán bộ Tòa án xin lựa chọn và giới thiệu để các Tòa án nhân dân địa phương tham khảo cho việc áp dụng pháp luật (Civillawinfor chỉ trích dẫn phần về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại).

Tập đoàn kinh tế: Cởi trói!

Tập đoàn kinh tế: Cởi trói!
Nghị định 101 của Chính phủ đã góp phần xây dựng khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của các tập đoàn kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề.

Thử nhìn từ luật và kinh tế học hành vi

Thử nhìn từ luật và kinh tế học hành vi
Người dân VN hầu như không có thói quen sử dụng pháp luật trong quan hệ với chính quyền và với nhau. Tại sao vậy? Lý thuyết về kinh tế học hành vi (behavioral economics) có thể giải đáp câu hỏi này. Cụ thể là lý thuyết về “có đi có lại” (reciprocity) trong hành vi kinh tế.

12 quy luật của nền kinh tế số - TS. Lê Trường Tùng

12 quy luật của nền kinh tế số - TS. Lê Trường Tùng
Các chuyên gia dự kiến nền kinh tế số sẽ kéo dài không quá một hoặc hai thế hệ. Khi mạng số lấp đầy mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta thì sẽ xuất hiện nền kinh tế khác, với những quy luật hoàn toàn mới.