Luật sư tư vấn về chủ đề "luật trung quốc"

luật trung quốc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật trung quốc.

Hiến pháp của nước Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa - Chương 3, chương 4

Hiến pháp của nước Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa - Chương 3, chương 4
Bài viết dưới đây là nội dung Hiến pháp của nước Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa - Chương 3: Cơ quan nhà nước (Phần thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc). Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ... của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc

So sánh Luật Doanh Nghiệp Việt Nam và Luật Trung Quốc

So sánh Luật Doanh Nghiệp Việt Nam và Luật Trung Quốc
Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ gần gũi và truyền thống lâu dài trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc. Trong những năm qua, quan hệ Việt - Trung đã không ngừng phát triển cả bề rộng và chiều sâu trên mọi lĩnh vực, đã hình thành khuôn khổ quan hệ mới với rất nhiều Hiệp định, thoả thuận làm cơ sở pháp lý cho việc đi sâu hợp tác ngày càng có hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Việc bồi thường thiệt hại của cơ quan nhà nước ở Trung Quốc và Nhật Bản

Việc bồi thường thiệt hại của cơ quan nhà nước ở Trung Quốc và Nhật Bản
Luật đền bù hình sự thể hiện việc kết hợp hai loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại và đền bù tổn thất. Đó là không có sự phân biệt giữa hành vi hợp pháp hay bất hợp pháp là nguyên nhân gây ra tổn thất cho người bị thiệt hại. Đây không phải là khoảng trống của Luật Đền bù hình sự Nhật bản mà là để phòng trừ trường hợp mà người áp dụng không phân biệt được một hành vi có phải là hành vi hợp pháp hay hành vi bất hợp pháp. Nếu người bị thiệt hại cảm thấy mình đã bị thiệt hại bởi hành vi bất hợp phá
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook