Luật sư tư vấn về chủ đề "luật trung quốc"

luật trung quốc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật trung quốc.

So sánh Luật Doanh Nghiệp Việt Nam và Luật Trung Quốc

So sánh Luật Doanh Nghiệp Việt Nam và Luật Trung Quốc
Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ gần gũi và truyền thống lâu dài trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc. Trong những năm qua, quan hệ Việt - Trung đã không ngừng phát triển cả bề rộng và chiều sâu trên mọi lĩnh vực, đã hình thành khuôn khổ quan hệ mới với rất nhiều Hiệp định, thoả thuận làm cơ sở pháp lý cho việc đi sâu hợp tác ngày càng có hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Pháp luật Trung Quốc về quyền con người trong tình trạng khẩn cấp

Pháp luật Trung Quốc về quyền con người trong tình trạng khẩn cấp
Giới hạn hay hạn chế quyền con người, quyền công dân là việc Hiến pháp hay luật của quốc gia có điều khoản hạn chế quyền cho phép nhà nước áp đặt điều kiện đối với việc hưởng thụ hay thực hiện quyền và tự do cá nhân nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp lý của nhà nước, xã hội và của cá nhân khác.

Pháp luật Trung Quốc với vấn đề giải quyết tranh chấp lao động

Pháp luật Trung Quốc với vấn đề giải quyết tranh chấp lao động
Trong giai đoạn phát triển hiện nay, tranh chấp lao động trở thành vấn đề phức tạp đối với mọi nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động trở nên phức tạp hơn rất nhiều một phần do sự có mặt của các nhà đầu tư nước ngoài vốn quen với quan hệ lao động có nhiều khác biệt tại chính quốc gia họ, một phần từ ý thức ngày càng nâng cao của người lao động về các quyền và lợi ích chính đáng của mình.