Luật sư tư vấn về chủ đề "mã số doanh nghiệp"

mã số doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mã số doanh nghiệp.

Mã số doanh nghiệp là gì ? Tra cứu mã số doanh nghiệp thế nào ?

Mã số doanh nghiệp là gì ? Tra cứu mã số doanh nghiệp thế nào ?
Mỗi doanh nghiệp khi được đăng ký hoạt động hợp pháp đều có một mã số doanh nghiệp riêng. Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiêp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận doanh nghiệp.