Luật sư tư vấn về chủ đề "marketing"

marketing | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề marketing.

Marketing trực tiếp: Kinh nghiệm quốc tế và việc ứng dụng ở Việt Nam

Marketing trực tiếp: Kinh nghiệm quốc tế và việc ứng dụng ở Việt Nam
Marketing và quản trị marketing là một trong những phương tiện quan trọng giúp doanh nghiệp thành công. Sự thay đổi của môi trường kinh doanh và hành vi khách hàng, cùng với sự phát triển của các hình thức kinh doanh mới trên một phạm vi rộng lớn và đa dạng hơn, đã tạo ra xu hướng mới trong ứng dụng marketing, trong đó có marketing trực tiếp. Vậy, marketing trực tiếp là gì và triển vọng của nó ở nước ta ra sao?