Luật sư tư vấn về chủ đề "mất dữ liệu"

mất dữ liệu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mất dữ liệu.

Làm mất dữ liệu của khách hàng phải chịu trách nhiệm gì ?

Làm mất dữ liệu của khách hàng phải chịu trách nhiệm gì ?
Tôi hành nghề tự do trong ngành tin học, có nơi nhờ tôi ghi lại hình ảnh từ đầu ghi hình camera của một cơ quan bảo vệ pháp luật sang ổ đĩa khác. Quá trình làm, tôi đã vô tình làm mất hết dữ liệu. Họ luôn dọa sẽ xử lý tôi bằng pháp luật.

Tư vấn thủ tục khởi kiện do lỗi mất dữ liệu trong server ?

Tư vấn thủ tục khởi kiện do lỗi mất dữ liệu trong server ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Doanh nghiệp chúng tôi (bên C) đang cung cấp "thiết kế phần mềm quản lý doanh nghiệp" cho khách hàng SSK (bên A) (có hợp đồng kinh tế kèm theo). Để khách hàng SSK sử dụng được phần mềm này thì cần phải có thiết bị server lưu trữ.

Cài win máy tính làm mất dữ liệu thì có phải bồi thường dữ liệu không?

Cài win máy tính làm mất dữ liệu thì có phải bồi thường dữ liệu không?
Kính chào công ty Luật Minh Khuê! Công ty tôi làm về dịch vụ máy tính, 9/9/2015 anh C đem máy tới yêu cầu vệ sinh và cài win. Trong quá trình cài win, máy anh C đột ngột bị tắt nguồn, từ đó ổ cứng không nhận. Anh C có tháo ổ cứng ra và đem cho các bên thứ ba để phục hồi dữ liệu, nhưng kết quả đều là không phục hồi được (anh C tự đem 2 lần, sau đó lần cuối anh C yêu cầu tôi đem cho 1 bên khác làm,vì công ty tôi không làm về phục hồi dữ liệu).