Luật sư tư vấn về chủ đề "miễn nhiệm chức vụ"

miễn nhiệm chức vụ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề miễn nhiệm chức vụ.

Mẫu đơn xin từ chức, đơn xin thôi chức vụ mới nhất năm 2022

Mẫu đơn xin từ chức, đơn xin thôi chức vụ mới nhất năm 2022
Từ chức là một trong những khái niệm thể hiện văn hóa chính trị cao của người có chức vụ quyền hạn khi họ thấy rằng việc đảm nhiệm chức vụ của cá nhân mình có nhiều sai sót, thiếu sót, khuyết điểm cá nhân ... việc giữ chức vụ đó có thể gây ra những tổn hại, gây thiệt hại hoặc phương tổn đến lợi ích của quốc gia, của tổ chức nơi mình đang đảm nhiệm chức vụ:

Thẩm quyền, thủ tục miễn nhiệm công an viên cấp xã?

Thẩm quyền, thủ tục miễn nhiệm công an viên cấp xã?
Công an xã là lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự tại các địa phương, lực lượng công an xã hiện nay tại nước ta chiếm một số lượng đông đảo. Đây là lực lượng quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ đất nước. Công an viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng công an xã, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở do trưởng công an xã giao. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu về thẩm quyền và thủ tục miễn nhiệm công an viên cấp xã nhé