Luật sư tư vấn về chủ đề "Mô hình tổ chức"

Mô hình tổ chức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Mô hình tổ chức.

Các mô hình tổ chức doanh nghiệp phổ biến

Các mô hình tổ chức doanh nghiệp phổ biến
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm kiến thức về các mô hình tổ chức doanh nghiệp phổ biến, như: Tổ chức phân quyền (Hierarchical Organization); Cơ cấu theo chức năng (Functional Organization); Cấu trúc ma trận (Matrix Organization)...

Bàn luận về các mô hình quản lý nhân sự điển hình

Bàn luận về các mô hình quản lý nhân sự điển hình
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về các mô hình quản lý nhân sự điển hình, như: Mô hình GROW; Mô hình 5Ps của Schuler; Mô hình quản lý nhân sự Harvard; Mô hình quản lý nhân sự lấy thuyết nhu cầu Maslow làm nền tảng...

Mô hình mang tính miêu tả của Victor H. Room

Mô hình mang tính miêu tả của Victor H. Room
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng như sau: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, Luật sư hãy giúp tôi phân tích rõ hơn về mô hình mang tính miêu tả của H. Room, tại sao lại có mô hình này?..."

Một số mô hình bảo hiến hiện nay đang tồn tại?

Một số mô hình bảo hiến hiện nay đang tồn tại?
Do có vai trò quan trọng trong đời sống của nhà nước và xã hội nên các nhà nước hiện đại ngày nay đều coi việc bảo vệ hiến pháp như một nhiệm vụ thiết yếu trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền. Các nhà nước khác nhau trên thế giới xây dựng thiết chế bảo hiến theo các mô hình khác nhau.

Mô hình tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản ?

Mô hình tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản ?
1.1. Sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao dịch bất động sản thì sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân riêng hoặc sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp đó để hoạt động

Mô hình tổ chức tài phán hiến pháp của một số nước trên thế giới

Mô hình tổ chức tài phán hiến pháp của một số nước trên thế giới
Xuất phát từ yêu cầu khách quan của hoạt động quản lý Nhà nước và việc giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực hành chính, hầu hết các nước trên thế giới và khu vực đều coi trọng nghiên cứu và xây dựng hệ thống tài phán hành chính. từ truyền thống pháp lý, trình độ dân trí, tình hình kinh tế-xã hội, mỗi nước có một giải pháp khác nhau về việc tổ chức tài phán hành chính, nhưng về cơ bản, có mấy loại hình sau:

Phác họa mô hình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam

Phác họa mô hình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam
Cùng với sự phát triển của các thị trường khác trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thị trường lao động cũng được phát triển đồng bộ và từng bước tuân thủ tính đầy đủ của một thị trường. Các thành phần kinh tế khác ngoài kinh tế nhà nước được khuyến khích phát triển và được được bình đẳng trong mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Mô hình tổ chức thi hành án một số nước trên thế giới

Mô hình tổ chức thi hành án một số nước trên thế giới
Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tư tưởng nổi bật của Nghị quyết là phải tiến hành cải cách và đổi mới mạnh mẽ công tác thi hành án ở Việt Nam.

Mô hình tổ chức quản lý tập thể của Thụy Điển

Mô hình tổ chức quản lý tập thể của Thụy Điển
Thuỵ Điển không chỉ được thế giới biết đến như là một quốc gia có nền kinh tế phát triển với thu nhập bình quân đầu người đạt 42.383 USD/năm, quê hương của giải thưởng Nobel danh giá mà còn được đánh giá cao bởi chính sách khuyến khích sáng tạo và bảo hộ sở hữu trí tuệ.