Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Mua Ban Ma Tuy"

Mua Ban Ma Tuy | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Mua Ban Ma Tuy.

Cấu thành tội mua dâm ?

Cấu thành tội <strong>mua</strong> dâm ?
, bạn tôi đồng ý tuy nhiên người đó nói rõ là không phải mua bán mà là nếu bạn tôi cho