Luật sư tư vấn về chủ đề "Mức giảm trừ gia cảnh"

Mức giảm trừ gia cảnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Mức giảm trừ gia cảnh.

Mức giảm trừ gia cảnh với thuế thu nhập cá nhân mới năm 2023

Mức giảm trừ gia cảnh với thuế thu nhập cá nhân mới năm 2023
Giảm thuế thu nhập cá nhân cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính cho biết, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nếu bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế thì không phải nộp thuế.