Luật sư tư vấn về chủ đề "nạn nhân"

nạn nhân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nạn nhân.

Phòng ngừa tội phạm mua bán người thông qua các chương trình hỗ trợ tái hòa nhập cho nạn nhân bị mua bán trở về

Phòng ngừa tội phạm mua bán người thông qua các chương trình hỗ trợ tái hòa nhập cho nạn nhân bị mua bán trở về
Chương trình tái hòa nhập cho nạn nhân bị mua bán không chỉ tác động đến những nạn nhân của tội phạm mua bán người để ngăn ngừa cách tình huống tội phạm xảy ra mà bản thân chương trình thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức sinh ra với mục đích bảo vệ quyền, hỗ trợ những nạn nhân bị mua bán.

Nạn nhân hóa và tình huống của nạn nhân hóa

Nạn nhân hóa và tình huống của nạn nhân hóa
Danh từ nạn nhân thường được sử dụng để chỉ những cá nhân, tổ chức bị thiệt hại. Trong Từ điển tiếng Việt, từ nạn nhân được định nghĩa: “Người bị nạn hoặc người phải chịu hậu quả của một tại họa x hội hay một chế độ bất công“.

Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình

Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình
Thế nào là hoạt động trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình? Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình là gì? Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình bao gồm những cơ sở nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu.

Các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Quy định về các biện pháp bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình? Biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã? Biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Toà án? Chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

Quy định về bảo vệ nạn nhân của nạn mua bán người

Quy định về bảo vệ nạn nhân của nạn mua bán người
Các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân của nạn mua bán người và người thân thích của họ? Thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân của nạn mua bán người và người thân thích của họ? Trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp bảo vệ?

Quy định về hỗ trợ nạn nhân của nạn mua bán người

Quy định về hỗ trợ nạn nhân của nạn mua bán người
Nạn nhân của nạn mua bán người sẽ được hưởng các chế độ hỗ trợ nào? Nạn nhân của nạn mua bán người có được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại không? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu chi tiết từng chế độ hỗ trợ qua bài viết dưới đây.

Vai trò của nạn nhân của tội phạm trong cơ chế hình thành tội phạm ?

Vai trò của nạn nhân của tội phạm trong cơ chế hình thành tội phạm ?
Vai trò của nạn nhân của tội phạm (sau đây gọi tắt là nạn nhân) được thể hiện qua xử sự của họ trong từng tình huống phạm tội cụ thể, ở quá trình người phạm tội đánh giá tình huống đó cũng như cần nhắc các đặc điểm nhân thân của nạn nhân trước khi quyết định thực hiện hành vi phạm tội cụ thể.