Luật sư tư vấn về chủ đề "nhà trẻ tư thục"

nhà trẻ tư thục | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhà trẻ tư thục.

Cơ cấu, tổ chức chủa Nhà trường, nhà trẻ tư thục (tiếp theo)

Cơ cấu, tổ chức chủa Nhà trường, nhà trẻ tư thục (tiếp theo)
Cơ cấu tổ chức nhà trường, nhà trẻ tư thục gồm Hội đồng quản trị (có thể có); Ban kiểm soát; Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng; Tổ chuyên môn; Tổ văn phòng; Tổ chức đoàn thể; Các nhóm, lớp. Về Hội đồng quản trị chúng tôi đã nêu ra ở bài viết trước. Nội dung kỳ này về các thành phần còn lại.

Điều kiện thành lập trường mầm non theo quy định mới nhất 2021

Điều kiện thành lập trường mầm non theo quy định mới nhất 2021
Điều kiện mở trường mầm non tư thủ tục là gì ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép thành lập trường mầm non, nhóm trẻ ? và điều kiện để trở thành hiệu trưởng trường mầm non theo quy định của pháp luật hiện nay sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Tư vấn thủ tục và điều kiện mở nhà trẻ tư thục ?

Tư vấn thủ tục và điều kiện mở nhà trẻ tư thục ?
Hiện nay tôi có nhu cầu mở nhà trẻ tư thục tại TP. Châu Đốc - An Giang. Vợ tôi là giáo viên có kinh nghiệm 10 năm giảng dạy ở trường mầm non, hiện công tác tại Long Xuyên - An Giang còn trình độ của tôi Trung cấp Tài Chính Kế Toán. Do đó tôi có nguyện vọng mở nhà trẻ tư thục tại Châu Đốc.