Luật sư tư vấn về chủ đề "nhà trẻ tư thục"

nhà trẻ tư thục | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhà trẻ tư thục.

Điều kiện thành lập trường mầm non theo quy định mới nhất 2021

Điều kiện thành lập trường mầm non theo quy định mới nhất 2021
Điều kiện mở trường mầm non tư thủ tục là gì ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép thành lập trường mầm non, nhóm trẻ ? và điều kiện để trở thành hiệu trưởng trường mầm non theo quy định của pháp luật hiện nay sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể: