Luật sư tư vấn về chủ đề "nhân đạo"

nhân đạo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhân đạo.

Các quy định về Luật nhân đạo quốc tế hiện nay

Các quy định về Luật nhân đạo quốc tế hiện nay
Luật nhân đạo quốc tế là các quy định liên quan đến vấn đề chiến tranh giữa các quốc gia trên thế giới , hệ quả pháp lý của việc xảy ra chiến tranh giữa các quốc gia trên thế giới và các quy định về bảo vệ nạn nhân chiến tranh

Nguyên tắc nhân đạo, bình đẳng trước pháp luật và trước Cơ quan thi hành án trong Luật thi hành án hình sự nước ta hiện nay?

Nguyên tắc nhân đạo, bình đẳng trước pháp luật và trước Cơ quan thi hành án trong Luật thi hành án hình sự nước ta hiện nay?
Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự. Còn Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành án hình sự.

Sự hình thành và phát triển của Luật nhân quyền quốc tế? Liên Hợp Quốc có vai trò như thế nào trong quá trình này?

Sự hình thành và phát triển của Luật nhân quyền quốc tế? Liên Hợp Quốc có vai trò như thế nào trong quá trình này?
Luật Nhân quyền quốc tế có lịch sử hình thành và phát triển như thế nào? Vai trò của Liên hợp quốc được thể hiện ra sao? Hệ thống các văn kiện của luật nhân quyền quốc tế đề cập tới những vấn đề nào? Mối quan hệ giữa luật Nhân quyền và luật Nhân đạo quốc tế là gì?

Quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về hình phạt tử hình

Quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về hình phạt tử hình
Với chủ trương thực hiện nguyên tắc nhân đạo trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền đồng thời bảo đảm quyền sống của con người, hình phạt tử hình là một trong những vấn đề pháp lý cần được quan tâm sửa đổi. Theo đó, Bộ luật hình sự năm 2015 đã có những quy định rất mới về hình phạt tử hình.

Nguyên tắc xử lý người phạm tội trong Bộ luật hình sự

Nguyên tắc xử lý người phạm tội trong Bộ luật hình sự
Có thể thấy, nguyên tắc xử lý được quy định tại Điều 3 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 hiện hành có vai trò định hướng, là hệ quy chiếu chung để áp dụng các điều luật khác Bộ luật hình sự Viêt Nam hiện hành.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook