Luật sư tư vấn về chủ đề "Niêm yết"

Niêm yết | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Niêm yết.

Niêm yết chứng khoán là gì ? Quy định về niêm yết chứng khoán

Niêm yết chứng khoán là gì ? Quy định về niêm yết chứng khoán
Việc niêm yết chứng khoán nhằm thiết lập quan hệ hợp đồng giữa Sở giao dịch chứng khoán với tổ chức phát hành có chứng khoán niêm yết, từ đó qui định trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức phát hành trong việc công bố thông tin, đảm bảo tính trung thực, công khai và công bằng.

Thời hạn niêm yết văn bản yêu cầu công chứng phân chia di sản thừa kế của nười đã mất là bao lâu ?

Thời hạn niêm yết văn bản yêu cầu công chứng phân chia di sản thừa kế của nười đã mất là bao lâu ?
Cách chia di sản thừa kế khi chồng mất ? Thời hạn niêm yết văn bản phân chia di sản thừa kế ? Cách thức xác định phân chia di sản thừa kế ? ... Luật Minh Khuê tư vấn cách thức xác định di sản thừa kế, và cách phân chia cho những người thuộc diện thừa kế theo quy định của pháp luật hiện nay:

Niêm yết chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán

Niêm yết chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán
Tìm hiểu về việc niêm yết chứng khoán để biết thêm về các lựa chọn của Sở giao dịch với các chứngkhoán chất lượng cao đưa vào giao dịch, bảo vệ lợi ích, tạo lòng tin của công chúng đối với Sở giao dịch.

Công bố thông tin của tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn trêm thị trường chứng khoán

Công bố thông tin của tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn trêm thị trường chứng khoán
Báo cáo tài chính bán niên phải là báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ theo Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ”, trình bày số liệu tài chính trong 06 tháng đầu năm tài chính của công ty, được lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư này;

Mức phạt vi phạm quy định về niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành Việt Nam tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài

Mức phạt vi phạm quy định về niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành Việt Nam tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài
Quy định pháp luật về điều kiện, thủ tục, hồ sơ niêm yết, giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài. Mức phạt vi phạm quy định về niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành Việt Nam tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài như thế nào?

Thế nào là công khai niêm yết?

Thế nào là công khai niêm yết?
Thưa Luật sư, tôi hiện đang công tác tại Văn phòng Công chứng Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Tôi có nhận yêu cầu công chứng hồ sơ phân chia di sản thừa kế, người để lại di sản mất ở Thành phố Hồ Chí Minh, di sản thừa kế để lại là bất động sản ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.