Luật sư tư vấn về chủ đề "Pháp lệnh"

Pháp lệnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Pháp lệnh.

Cơ quan có thẩm quyền ban hành pháp lệnh

Cơ quan có thẩm quyền ban hành pháp lệnh
Pháp lệnh là văn bản quy phạm pháp luật được Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành trong một số trường hợp được pháp luật quy định cụ thể, những vấn đề mà pháp luật ban hành là những vấn đề quan trọng nhưng mang tính chất dễ thay đổi và chưa ổn định hoặc chưa có luật điều chỉnh trong quan hệ xã hội đó.

Sắc lệnh là gì ? Tại sao sắc lệnh là nguồn luật chủ yếu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giai đoạn 1945 – 1946

Sắc lệnh là gì ? Tại sao sắc lệnh là nguồn luật chủ yếu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giai đoạn 1945 – 1946
Sắc lệnh là văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản pháp luật cá biệt của người đứng đầu bộ máy nhà nước hoặc bộ máy hành pháp. Bài viết phân tích ý nghĩa và tầm quan trọng của sắc lệnh trong các giai đoạn hình thành nhà nước Việt Nam dưới góc nhìn pháp lý:

Pháp lệnh là gì ? Cách thức soạn thảo luật, pháp lệnh hiện nay

Pháp lệnh là gì ? Cách thức soạn thảo luật, pháp lệnh hiện nay
Pháp lệnh là văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành, quy định những vấn đề được Quốc hội giao. Về thứ bậc,pháp lệnh là văn bản dưới luật, có giá trị pháp lý sau Hiến pháp, luật và là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật sau luật.

Pháp lệnh là gì ? Tìm hiểu chung về pháp lệnh

Pháp lệnh là gì ? Tìm hiểu chung về pháp lệnh
Pháp lệnh là văn bản quy phạm pháp luật được uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành trong một số trường hợp được pháp luật quy định cụ thể những vấn đề mà pháp luật ban hành là những vấn đề quan trọng nhưng mang tính chất dễ thay đổi và chưa ổn định hoặc chưa có luật điều chỉnh trong quan hệ xã hội đó.

Nghị định 80/2008/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Nghị định 80/2008/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
Nghị định 80/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Những mâu thuẫn trong một số quy định của luật khiếu nại tố cáo, luật đất đai, pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính trong một vụ việc cụ thể

Những mâu thuẫn trong một số quy định của luật khiếu nại tố cáo, luật đất đai, pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính trong một vụ việc cụ thể
Tóm tắt nội dung vụ việc Ngày 30/12/1998, Chính Phủ ban hành Quyết định số 1168/QĐ-TTg về việc cho Công ty Thương mại Củ Chi thuê 2.206.433m2 đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi tại các Xã Tân An Hội, Trung Lập Hạ và thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi- TP.HCM.

Mối quan hệ giữa việc thực hiện sáng kiến lập pháp với chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Mối quan hệ giữa việc thực hiện sáng kiến lập pháp với chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
Sáng kiến lập pháp (SKLP) là quyền trình dự án luật ra trước Quốc hội với mục đích để Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật đó. Ở hầu hết các nước trên thế giới, SKLP được quy định trong Hiến pháp với hai nội dung cơ bản: chủ thể có quyền SKLP và hình thức thực hiện SKLP. Ở nước ta, các vấn đề này cũng được quy định trong Hiến pháp năm 1992 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật BHVBQPPL) năm 2008.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook