Luật sư tư vấn về chủ đề "Pháp lệnh"

Pháp lệnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Pháp lệnh.

Pháp lệnh là gì ? Tìm hiểu chung về pháp lệnh

Pháp lệnh là gì ? Tìm hiểu chung về pháp lệnh
Pháp lệnh là văn bản quy phạm pháp luật được uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành trong một số trường hợp được pháp luật quy định cụ thể những vấn đề mà pháp luật ban hành là những vấn đề quan trọng nhưng mang tính chất dễ thay đổi và chưa ổn định hoặc chưa có luật điều chỉnh trong quan hệ xã hội đó.

Pháp lệnh là gì ? Cách thức soạn thảo luật, pháp lệnh hiện nay

Pháp lệnh là gì ? Cách thức soạn thảo luật, pháp lệnh hiện nay
Pháp lệnh là văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành, quy định những vấn đề được Quốc hội giao. Về thứ bậc,pháp lệnh là văn bản dưới luật, có giá trị pháp lý sau Hiến pháp, luật và là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật sau luật.

Tư vấn pháp lệnh thuế giá trị gia tăng (GTGT) ?

Tư vấn pháp lệnh thuế giá trị gia tăng (GTGT) ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Em có một câu hỏi như sau rất mong được giải đáp: Việc thực thi pháp luật thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu có thể bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào? Em xin cảm ơn.

Thông tư số 108/TT-PC của Trọng tài kinh tế Nhà nước : Thông tư hướng dẫn ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế (theo Pháp lệnh HĐKT ngày 25/9/89 và Nghị định 17-HĐBT ngày 16/1/1990 của HĐBT quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế)

Thông tư số 108/TT-PC của Trọng tài kinh tế Nhà nước : Thông tư hướng dẫn ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế (theo Pháp lệnh HĐKT ngày 25/9/89 và Nghị định 17-HĐBT ngày 16/1/1990 của HĐBT quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế)
Hướng dẫn ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế (theo Pháp lệnh HĐKT ngày 25/9/89 và Nghị định 17-HĐBT ngày 16/1/1990 của HĐBT quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế)

Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 19/2005/TT-BVHTT NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2005 CỦA BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LỆNH QUẢNG CÁO VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2000/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤM QUẢNG CÁO THUỐC LÁ

Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 19/2005/TT-BVHTT NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2005 CỦA BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LỆNH QUẢNG CÁO VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2000/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤM QUẢNG CÁO THUỐC LÁ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 19/2005/TT-BVHTT NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2005 CỦA BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LỆNH QUẢNG CÁO VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2000/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤM QUẢNG CÁO THUỐC LÁ

Pháp lệnh thừa kế năm 1990 - Nội dung toàn văn

Pháp lệnh thừa kế năm 1990 - Nội dung toàn văn
Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/1990 đến ngày 30/6/1996) - Pháp lệnh Thừa kế này đã hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại nhưng vẫn có giá trị áp dụng liên quan đến thời hiệu khởi kiện trong tranh chấp tài sản thừa kế. Nội dung cụ thể: