pháp lý cơ bản

Bài tư vấn về chủ đề pháp lý cơ bản

Một số vấn đề pháp lý cơ bản của Hiến chương Asean

Một số vấn đề pháp lý cơ bản của Hiến chương Asean
Ngày 20/11/2007 bản Hiến chương của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (ASEAN) gồm 13 chương với 55 điều khoản và 4 phụ lục đã được các nguyên thủ và người đứng đầu Chính phủ của 10 quốc gia thành viên long trọng thông qua và ký tại Sinh -ga-po nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 13.

Những vấn đề pháp lý cơ bản trong hoạt động của Doanh nghiệp.

Những vấn đề pháp lý cơ bản trong hoạt động của Doanh nghiệp.
Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được thành lập nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Vậy, những vấn đề pháp lý doanh nghiệp là gì?

Quyền tiếp cận thông tin - Những khía cạnh pháp lý cơ bản

Quyền tiếp cận thông tin - Những khía cạnh pháp lý cơ bản
Quyền tiếp cận thông tin hay quyền được thông tin là quyền cơ bản của con người, đây không phải là khái niệm mới, mà đã xuất hiện trong Thời kỳ Ánh sáng vào thế kỷ 18. Chính trong đạo Luật về tự do báo chí của Thuỵ Điển được ban hành vào năm 1766 đã thiết lập nguyên tắc các hồ sơ của chính phủ phải công khai cho công chúng và trao cho người dân quyền được yêu cầu tiếp cận các văn bản của các cơ quan chính phủ.

Những vấn đề pháp lý cơ bản được rút ra trong 43 án lệ đã được TANDTC công bố?

Những vấn đề pháp lý cơ bản được rút ra trong 43 án lệ đã được TANDTC công bố?
Án lệ số 01/2016/AL về trách nhiệm hình sự của người chủ mưu về tội “Cố ý gây thương tích” với tình tiết định khung “gây thương tích dẫn đến chết người” trong vụ án có đồng phạm. Tình huống án lệ: Trong vụ án có đồng phạm, nếu chứng minh được ý thức chủ quan của người chủ mưu là chỉ thuê...

Chợ biên giới - Những vấn đề pháp lý cơ bản

Chợ biên giới - Những vấn đề pháp lý cơ bản
Là một quốc gia có đường biên giới trên bộ kéo dài, giáp với nhiều nước như Việt Nam- giáp với Trung Quốc (1.281 km), Lào (2.130 km) và Campuchia (1.228 km) thì việc phát triển thương mại vùng biên giới luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cho các nhà hoạch định chính sách. Trên thực tế, tại các vùng biên giới, hiện tại hoạt động thương mại chủ yếu thực hiện qua hệ thống chợ biên giới, dù vậy việc mua bán, giao thương hàng hóa trong những năm gần đây rất sôi động.

Những vấn đề pháp lý cơ bản trong hoạt động của công ty hợp danh? Quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn.

Những vấn đề pháp lý cơ bản trong hoạt động của công ty hợp danh? Quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn.
Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung; ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Vậy, thành viên góp vốn có những quyền và nghĩa vụ gì trong công ty?
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng