Luật sư tư vấn về chủ đề "Phát hành trái phiếu"

Phát hành trái phiếu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Phát hành trái phiếu.

Công bố thông tin, báo cáo phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Công bố thông tin, báo cáo phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Chế độ công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu; Chế độ công bố thông tin trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp; Chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp và tổ chức lưu ký trái phiếu.

Doanh nghiệp tư nhân có quyền phát hành trái phiếu không?

Doanh nghiệp tư nhân có quyền phát hành trái phiếu không?
Chào Luật Minh Khuê, tôi muốn được tư vấn như sau: B là chủ doanh nghiệp tư nhân Bình Minh chuyên kinh doanh dịch vụ ăn uống, do nhu cầu vốn của mình, B quyết định phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị là 2 tỷ đồng. Hỏi B có được quyền làm như vậy không?

Bàn thêm về việc phát hành trái phiếu ngoại tệ trong nước

Bàn thêm về việc phát hành trái phiếu ngoại tệ trong nước
Chính phủ đã có quyết định cho phép phát hành trái phiếu ngoại tệ trong nước để thu hút ngoại tệ trôi nổi trong nền kinh tế. Quyết định nêu trên được đưa ra vào thời điểm hiện nay tuy đã hơi muộn, song vẫn rất cần và nên tiến hành thường xuyên. Bởi lẽ, đến nay Việt Nam là một nền kinh tế hội nhập nhưng chưa có đồng tiền tự do chuyển đổi.