Luật sư tư vấn về chủ đề "Phát hành trái phiếu"

Phát hành trái phiếu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Phát hành trái phiếu.

Nguyên tắc và điều kiện chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế theo quy định của nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

Nguyên tắc và điều kiện chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế theo quy định của nghị định số 153/2020/NĐ-CP.
Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Vậy, khi chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế cần phải chú ý đến những vấn đề gì?

Ngày thu hồi đầu tiên (FIRST CALL DATE) là gì ?

Ngày thu hồi đầu tiên (FIRST CALL DATE) là gì ?
Ngày thu hồi đầu tiên (FIRST CALL DATE) là ngày sớm nhất mà người phát hành trái phiếu có thể mua lại tất cả hoặc một phần của đợt phát hành, với mức giá được quy định cụ thể trong giao kết.... Bài viết dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về phần này.

Suất thu lợi hiện hành (CURRENT YIELD) là gì ?

Suất thu lợi hiện hành (CURRENT YIELD) là gì ?
Suất thu lợi hiện hành (CURRENT YIELD) là lãi suất hàng năm của trái phiếu được tính bằng cách chia phiếu lãi cho giá mua gốc. Lợi suất hiện hành của trái phiếu 8% bán với giá $ 800 là 10%. Lợi tức hiện hành khác với Lợi suất đáo HẠN, bao gồm tiền lãi tích lũy hàng năm khi giá tăng từ $800 đến $1.000 vào lúc đáo hạn. Lợi suất hiện hành được sử dụng, để so sánh sự thay đổi hàng năm của lợi suất trái phiếu.

Trái phiếu (BOND) là gì ? Các trái phiếu thường gặp

Trái phiếu (BOND) là gì ? Các trái phiếu thường gặp
Trái phiếu là một khái niệm thường được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng hay chứng khoán. Vậy, khái niệm trái phiếu được hiểu như thế nào ? Phân tích những quy định và các loại trái phiếu thường gặp hiện nay sẽ được bài viết dưới đây làm sáng tỏ:

Công ty ký hợp đồng trái phiếu với cá nhân?

Công ty ký hợp đồng trái phiếu với cá nhân?
Em có hợp tác với một người bạn dưới danh nghĩa là hợp đồng trái phiếu chuyển đổi với số vốn là 1 tỷ trong vòng 1 năm với lãi suất bằng lãi suất ngân hàng hiện hành. Một năm sau khi đầu tư kinh doanh, người bạn không đồng ý chuyển đổi thành cổ phần mà quyết định rút vốn

Công bố thông tin, báo cáo phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Công bố thông tin, báo cáo phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Chế độ công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu; Chế độ công bố thông tin trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp; Chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp và tổ chức lưu ký trái phiếu.

Trái phiếu chính phủ là gì ? Quy định về trái phiếu chính phủ

Trái phiếu chính phủ là gì ? Quy định về trái phiếu chính phủ
Trái phiếu chính phủ là trái phiếu do Chính phủ phát hành. Phát hành trái phiếu Chính phủ là phương thức để nhà nước vay vốn (tín dụng nhà nước). Do đó, trái phiếu ghi nhận nghĩa vụ trả nợ của Nhà nước và quyền lợi của người sở hữu trái phiếu.