Luật sư tư vấn về chủ đề "Phát hành trái phiếu"

Phát hành trái phiếu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Phát hành trái phiếu.

Điều kiện đăng ký là nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ

Điều kiện đăng ký là nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ
Điều kiện để trở thành nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ là gì? Nhà tạo lập thị trường công cụ nợ Chính phủ có quyền và nghĩa vụ gì? Thủ tục, hồ sơ đăng ký là nhà tạo lập thị trường được quy định như thế nào? Tìm lời giải đáp trong bài chia sẻ dưới đây của Luật Minh Khuê.

Thủ tục đề nghị cấp bảo lãnh Chính phủ đối với khoản vay phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Thủ tục đề nghị cấp bảo lãnh Chính phủ đối với khoản vay phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Đối tượng được cấp bảo lãnh Chính phủ, sau khi được phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh Chính phủ sẽ tiến hành nộp hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh đối với khoản vay hoặc khoản phát hành trái phiếu của doanh nghiệp. Bài viết này chia sẻ thủ tục đề nghị cấp bảo lãnh Chính phủ cho khoản phát hành trái phiếu.

Hợp đồng ủy quyền cho vay lại vốn vay ODA theo phương thức cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng

Hợp đồng ủy quyền cho vay lại vốn vay ODA theo phương thức cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng
cơ quan cho vay lại vốn vay ODA gồm cơ quan cho vay lại trực tiếp và cơ quan được ủy quyền cho vay lại. Trong đó, cơ quan được ủy quyền cho vay lại được chia thành hai trường hợp: cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng và cơ quan được ủy quyền cho vay lại chịu rủi ro tín dụng.

Những quy định mới nhất về hoạt động chào bán trái phiếu doanh nghiệp.

Những quy định mới nhất về hoạt động chào bán trái phiếu doanh nghiệp.
Ngày 01/01/2021 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế chính thức có hiệu lực. Vậy, nghị định này đã quy định ra sao về hoạt động chào bán trái phiếu?

Nguyên tắc và điều kiện chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế theo quy định của nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

Nguyên tắc và điều kiện chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế theo quy định của nghị định số 153/2020/NĐ-CP.
Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Vậy, khi chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế cần phải chú ý đến những vấn đề gì?

Quy định về nguyên tắc phát hành, sử dụng vốn và thanh toán trái phiếu tại thị trường trong nước.

Quy định về nguyên tắc phát hành, sử dụng vốn và thanh toán trái phiếu tại thị trường trong nước.
Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu, trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Vậy, hiện nay nguyên tắc phát hành, sử dụng vốn và thanh toán trái phiếu tại thị trường trong nước được quy định ra sao?

Trái phiếu (BOND) là gì ? Các trái phiếu thường gặp

Trái phiếu (BOND) là gì ? Các trái phiếu thường gặp
Trái phiếu là một khái niệm thường được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng hay chứng khoán. Vậy, khái niệm trái phiếu được hiểu như thế nào ? Phân tích những quy định và các loại trái phiếu thường gặp hiện nay sẽ được bài viết dưới đây làm sáng tỏ: