Quan điểm của đạo Phật

Bài tư vấn về chủ đề Quan điểm của đạo Phật

Sau khi chết, chúng ta đi về đâu theo quan điểm Đạo Phật?

Sau khi chết, chúng ta đi về đâu theo quan điểm Đạo Phật?
Chúng ta chết là chết như thế nào? Và sau khi chết, chúng ta đi về đâu? Đấy là những câu hỏi, những thắc mắc, những hoài nghi đeo bám tâm thức nhân loại từ xưa đến nay; và dường như chúng vẫn đang còn treo lơ lửng với những vấn nạn siêu hình nhức nhối và đầy bí ẩn.

Bồ Tát Đạo là gì ? Lý Tưởng Của Bồ Tát theo quan điểm Đạo Phật

Bồ Tát Đạo là gì ? Lý Tưởng Của Bồ Tát theo quan điểm Đạo Phật
Trong giáo lý của Đức Phật, có ba phương cách, hay ba con đường, để thành đạt tuệ giác (bodhi). Người có chú nguyện đạt cho kỳ được mục tiêu phải tùy bản tánh mình, chọn một trong ba đường ấy là: Thinh Văn Giác (Savaka Bodhi 428), Độc Giác (Pacceka Bodhi), và Toàn Giác (Samma Sambodhi).

Ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo tới sự hình thành và phát triển lịch sử tư tưởng Việt Nam

Ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo tới sự hình thành và phát triển lịch sử tư tưởng Việt Nam
Tư tưởng triết học Việt Nam là những tư tưởng triết học của người Việt. Tư tưởng Việt Nam chịu ảnh hưởng của nhiều tư tưởng triết học trên thế giới, trong đó có tư tưởng phật giáo. Vậy, phật giáo ảnh hưởng như thế nào tới sự hình thành và phát triển lịch sử tư tưởng Việt Nam?

Tư tưởng Phật giáo trong nghiên cứu tội phạm học

Tư tưởng Phật giáo trong nghiên cứu tội phạm học
Tâm lý tội phạm là tư tưởng, tình cảm, trạng thái và suy nghĩ của tội phạm có liên quan đến quá trình chuẩn bị và thực hiện tội phạm. Đó là sự hình thành tâm lý, ý đồ phạm tội, gồm cả biện pháp, phương thức thực hiện tội phạm

Nhẫn Nại (Khanti) là gì ? Quan điểm Đạo Phật là nhẫn nại

Nhẫn Nại (Khanti) là gì ? Quan điểm Đạo Phật là nhẫn nại
Nhẫn Nại cũng quan trọng như Tinh Tấn. Nhẫn Nại Ba La Mật là chịu đựng những phiền não mà người khác gây ra cho mình và gánh chịu những lỗi lầm của kẻ khác. Bồ Tát hành pháp Nhẫn Nại đến mức độ nếu phải cắt đi một cánh tay hoặc một cái chân cũng không uất ức khó chịu.

Hơi thở tuệ là gì ? Hơi thở tuệ theo quan điểm của Đạo Phật

Hơi thở tuệ là gì ? Hơi thở tuệ theo quan điểm của Đạo Phật
Đức Phật dạy: ​“- Nầy, các thầy tỳ-khưu! Đây là con đường độc nhất để thanh lọc tâm (an tịnh, thanh tịnh) cho chúng sanh, vượt thoát sầu bi (sầu buồn, bi ai), diệt trừ ưu não (ưu tư, phiền não), thành tựu chánh trí và chứng ngộ Niết-bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ”.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng