Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quản lý chất thải"

quản lý chất thải | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản lý chất thải.

Xử lý vi phạm hành chính trong quản lý các chất thải đặc thù như thế nào?

Xử lý vi phạm hành chính trong quản lý các chất thải đặc thù như thế nào?
Thưa luật sư, Anh (chị) cho em hỏi một số nội dung sau: Nếu như cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có rác thải không (tổ chức thu gom, vận chuyển, đổ thải Anh (chị) cho em hỏi một số nội dung sau: nếu như cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có rác thải không (tổ chức thu gom, vận chuyển, đổ thải.)