Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quản lý công"

quản lý công | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản lý công.

Quyền khởi kiện người quản lý công ty của cổ đông công ty cổ phần

Quyền khởi kiện người quản lý công ty của cổ đông công ty cổ phần
Nếu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ những trách nhiệm chung thì phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới về lợi ích và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba.

Tại sao thành viên góp vốn không được quản lý công ty hợp danh ? Những lưu ý khi góp vốn vào doanh nghiệp ?

Tại sao thành viên góp vốn không được quản lý công ty hợp danh ? Những lưu ý khi góp vốn vào doanh nghiệp ?
Thành lập doanh nghiệp có người nước ngoài muốn góp vốn cùng thì thủ tục như thế nào ? Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp trong công ty Hợp danh như thế nào ? Quy định về tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Quy định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên

Quy định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên
Công ty TNHH hai thành viên là doanh nghiệp. Trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên từ hai cho đến 50 người. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh ? Quản lý công ty hợp danh

Cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh ? Quản lý công ty hợp danh
Tổ chức, quản lý công ty là một trong những vấn đề pháp lý trọng tâm, mô hình tổ chức và cách thức quản lý công ty phải phù hợp với quy định của pháp luật và là động lực phát triển của công ty. Vậy, Công ty hợp danh được tổ chức, quản lý như thế nào ? Bài viết phân tích cụ thể:

Sách Luật thi đua khen thưởng, Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (sửa đổi, bổ sung) và quy định mới về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức

Sách Luật thi đua khen thưởng, Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (sửa đổi, bổ sung) và quy định mới về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Luật thi đua khen thưởng, Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (sửa đổi, bổ sung) và quy định mới về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức" do Quí Lâm hệ thống.

Sách Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung 2020 - Những quy định mới về thủ tục hành chính, quản lý công trình và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Sách Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung 2020 - Những quy định mới về thủ tục hành chính, quản lý công trình và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng
Luật Minh Khuê giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung 2020 - Những quy định mới về thủ tục hành chính, quản lý công trình và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng" do các tác giả Tăng Bình - Ái Phương hệ thống.

Quản lý công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực đối với thành viên cấp ủy và người đứng đầu ?

Quản lý công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực đối với thành viên cấp ủy và người đứng đầu ?
Căn cứ điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam và các văn bản như quy định số 179-QĐ/TW ngày 25-02-2019 về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, Quy định số 205-QĐ/TW. Nội dung công tác cán bộ, quản lý quyền lực nhà nước đối với thành viên cấp ủy và người đứng đầu được quy định như sau:

Quy định về trách nhiệm quản lý công tác điều tra hình sự

Quy định về trách nhiệm quản lý công tác điều tra hình sự
Quy định về trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, Ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác điều tra hình sự được quy định tại chương IX của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 cụ thể từ Điều 64 đến Điều 70 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 như sau:
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng