Luật sư tư vấn về chủ đề "quản lý công"

quản lý công | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản lý công.

Hợp đồng ủy quyền cho vay lại vốn vay ODA theo phương thức cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng

Hợp đồng ủy quyền cho vay lại vốn vay ODA theo phương thức cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng
cơ quan cho vay lại vốn vay ODA gồm cơ quan cho vay lại trực tiếp và cơ quan được ủy quyền cho vay lại. Trong đó, cơ quan được ủy quyền cho vay lại được chia thành hai trường hợp: cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng và cơ quan được ủy quyền cho vay lại chịu rủi ro tín dụng.

Quyết định 136/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Danh mục các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp

Quyết định 136/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Danh mục các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp
Quyết định 136/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Danh mục các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp

Decentralization - một số vấn đề lý luận và thực tiễn trên thế giới

Decentralization - một số vấn đề lý luận và thực tiễn trên thế giới
Decentralization (thường được dịch sang tiếng Việt là phân quyền, tản quyền, phân cấp quản lý hành chính nhà nước…) là một vấn đề không mới trong lịch sử tổ chức quyền lực nhà nước của nhân loại nhưng chỉ được chú tâm nghiên cứu trong một vài thập kỷ gần đây. Đến nay, decentralization trở thành một xu hướng phổ biến ở nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới. Mặc dù vậy, do tính chất rộng lớn và phức tạp của nó, vẫn còn nhiều khía cạnh lý luận và thực tiễn về decentralization cần được nghiên cứu là
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook