Luật sư tư vấn về chủ đề "quản lý nhân sự"

quản lý nhân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản lý nhân sự.

Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Kính gửi văn phòng luật Minh Khuê! tôi có vấn đề muốn hỏi văn phòng luật sư để tư vấn giúp tôi như sau: Ngày 26/9/2015, tôi (bên B) có làm hợp đồng hợp tác kinh doanh với một người là chủ nhà hàng đã hoạt động được 20 năm, trong thỏa thuận hợp đồng thì Bên A góp toàn bộ tài sản nhà hàng hiện có để phục vụ kinh doanh, Bên B góp mỗi tháng 28.000.000 VNĐ đóng cho bên A. Hai bên thỏa thuận rằng Giám đốc của Bên A là quản lý chung,