Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định xử phạt"

quy định xử phạt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định xử phạt.

Thời phong kiến hoạt động tư pháp ở các quốc gia Quân chủ diễn ra như thế nào?

Thời phong kiến hoạt động tư pháp ở các quốc gia Quân chủ diễn ra như thế nào?
Xét theo khía cạnh thể chế nhà nước, ở các nước thực hiện nguyên tắc phân quyền trong tổ chức bộ máy nhà nước, Nhà nước có ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, trong đó quyền tư pháp được hiểu là quyền xét xử chỉ do toà án thực hiện. Vậy thời kỳ phong kiến hoạt động tư pháp diễn ra như thế nào?

Thông tư số 11/2013/TT-BCA quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ:

Thông tư số 11/2013/TT-BCA quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ:
Thông tư 11/2013/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/10/2010 và Nghị định 71/2012/NĐ-CP ngày 19/09/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook